DKM ağaçlandırma faaliyetlerinden doğacak olan karbon kredileriyle ilgilenecek özel sektör kuruluşlarını arıyor.

Türkiye'nin Orman Karbon Piyasasına Girişi İçin Altyapı Hazırlanması Projesi Devam ediyor.

Yürüten:Doğa Koruma Merkezi

Destekleyenler:
Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Progamı, Clear Sky Climate Solutions, Baku-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi

Finansal Destek:İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu
Amaç:Ağaçlandırma projelerinden karbon kredisi üretmenin yasal ve teknik altyapısının araştırılması ve Türkiye için bir yol haritası hazırlanması

Başlangıç ve bitiş tarihleri:Ağustos 2012 – Mart 2013

Çıktılar:
·Ağaçlandırmaya dayalı orman karbon kredisi üretimi için gerekli yasal düzenlemelerin belirlenmesi
·Ağaçlandırmaya dayalı orman karbon kredisi üretimi için gerekli teknik düzenlemelerin belirlenmesi
.Türkiye’de Orman Karbon Piyasası paydaşlarını belirlemek
.Yukarıdaki konularda İstanbul ve Ankara’da bilgilendirici toplantılar (Ocak 2013)
·Pilot proje uygulaması ile teknik kapasite artırımı


Faydalanıcılar

  • Orman Genel Müdürlüğü
  • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
  • Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunan özel şirketler
  • Gönüllü karbon piyasası
  • İlgili sivil toplum örgütleri

Yorum Gönder

0 Yorumlar