Karbon Projesi Fikri: Bazı Türlerin Karbon Ekonomisi için Geliştirilmesi

Karbon Projesi Fikri: Güney Doğu Anadolu Bozuk Orman Alanları ve Ziraat Alanlarında Menengiç- Zeytin- Hurma Türlerinin Karbon Ekonomisi için Geliştirilmesi


Gönüllü karbon piyasasında yer alan ülkemiz için model projeler düşünülmektedir. Dünyanın orman varlığını arttıran sayılı ülkelerinden biri olan ülkemiz için bozuk alanların ve kurak alanların rehabilite edilmesi son derece önemlidir.

Karbon Projesi Örnek Fikri: Güney Doğu Anadolu Bozuk Orman Alanları ve Ziraat Alanlarında Menengiç- Zeytin- Hurma Türlerinin Karbon Ekonomisi için Geliştirilmesi Projesi; Adıyaman-Gaziantep Yöresi Örneği.

Bilindiği gibi menengiç türünden aşılama yapılarak fıstık hasat elde etmek mümkün.  Menengiç ağaçlarının aşılanarak fıstığa dönüştürülmesiyle ekonomik açıdan büyük kazançlar elde edilebilecek, fıstıkta aşı yapılmamasının veya yanlış aşılamanın üründe %30'lara varan verim kaybına yol açtığı bilinmektedir. Aşılama yapılarak ve ağaçlandırma yapılarak karbon ekonomisine katkı ve model proje olabilir. 
Bunun yanında - Zeytin- Hurma türleri de yörenin ve çorak arazilerin en önemli türlerinden olup yaygınlaştırılabileceği öngörülmektedir.
Zira hem meyve vermesi, hem halkın bu türleri dikmek için benimsemesi ve hemde çölleşmeyle mücadele konularında yeni türlerin uygulanması bu projeyle uygulamaya geçirilebilir.
Projeye Konu Araziler;
1.      Eğimi %20-30 arazilerde,
2.      Bozuk orman alanları,
3.      Terk edilmiş ziraat alanları,
4.      Bozuk meşe baltalıkları,

Proje Süresi; 20 yıl.

Özgün Katkı; arazi bozulumunun önlenmesi ve iyileştirilmesi, terk edilen arazilerin rehabilitasyonu, istihdam, ekonomik katkı

Amaçlar;
1.      Menengiç Ağaçlandırma alanlarında Karbon Kredisi için Model Proje Hazırlanması,
Çölleşmeyle mücadele konusunda - Zeytin- Hurma türlerinin de kullanılması,
2.      Ormansızlaşmaya ve bozulmaya yüz tutmuş arazilerde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik önlemler,
3.      Bozuk vasıfta meşe baltalıklarının koruya tahvili (dönüştürülmesi),
4.      Konu arazilerde Biyo çeşitliliğinin arttırılması,
5.      Terk edilmiş ziraat alanlarında Menengiç türünün geliştirilmesi,
6.      Menengiç türünün geliştirilmesi ve daha sonra yörede antepfıstığı üretiminin yapılarak ekonomik katkı sağlanması,
7.      Yöre İnsanının bu konu hakkında ilgisinin ve istihdamının sağlanması,

Proje Sloganı; Menengiç ve Zeytin Geliyor

Proje Grubu:
1.      Doç. Dr. Mehmet Mısır, KTÜ Orman Fakültesi, Amenajman ABD,
2.      Sinan Bilge, OGM Orman İdaresi DB,
3.      Çağlar Başsülü, OGM Dışilişkiler DB,
4.      Naci Şentürk, OZM DB,
5.      Başar Bakır, Odundışı Ürünler DB,
6.      Selin Develioğlu, WWF,
7.      Mustafa ÇETİN, ÇEM Genel Müdürlüğü.

Not: Karbon Projesi Çalıştayı (22Şubat2013 ODTÜ-SEM) için örnek olarak hazırlanmıştır, fakat uygun kurum ve finansman bulunursa uygulamaya geçilebilir.

Mustafa ÇETİN
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel MüdürlüğüYorum Gönder

0 Yorumlar