Uluslararası Gıda Güvenliği ve Beslenme İçin Ormanlar Konferansı (13-15 Mayıs2013- Roma)


Her gün dünya çapında yaklaşık bir milyar insan aç durumdadır. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar dokuz milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Küresel gıda ihtiyaçlarını karşılaması için küresel tarımsal üretimi; yüzde 60 oranında genişletmek gerekmektedir. Ancak birçok yerdeki ormansızlaşma gıda taleplerini ve gıda güvenliğini azaltacak durumdadır. 
Doğal ormanlar; birçok yerli halk dahil olmak üzere orman sakinlerinin yaşamları için kritik önem taşımakta ve su havzalarını koruyarak tarım arazilerinin temiz su ihtiyacına yardımcı olur.
 
Ormanla yakınlarında ikamet eden çiftçiler doğal yenilenmeyi teşvik etmekte; ağaç ve diğer orman bitkilerini ekmekte; tarımsal araziler üzerinde yetişebilecek ağaçlar tespit ederek gıda güvenliğini artırmaktadır. Bunu yanında bir yılın çoğunda kurak ve yarı-kurak topraklarda çobanlar hayvancılık için yem kaynağı olarak ağaçlara bağlıdır.

Ormanlar, ağaçlar ve tarımsal ormancılık birçok yönden gıda güvenliği ve beslenmeye katkısı, ulusal kalkınma planlarına ve gıda güvenliği stratejilerine de yansıtılmaktadır. Fakat kötü plan ve stratejiler sektörler arasındaki zayıf koordinasyon ile birleştiğinde konu hakkındaki mevzuata yansımakta ve geleceğimizi etkilemektedir. Gıda Güvenliği ve Beslenme İçin Ormanlar Ek Bilgi Kitapçığı için;[1] (http://www.fao.org/docrep/014/i2011e/i2011e00.pdf)

Uluslararası Gıda Güvenliği ve Beslenme İçin Ormanlar Konferansı; özellikle gelişmekte olan ülkelerde ormanların, orman çiftliklerinin ve tarımsal ormancılık sistemlerinin; gıda güvenliği ve kırsal alanda yaşayan insanların beslenmesinde önemini ve anlaşılmasını arttıracaktır. Bunun yanında konferans, bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde politika karar vericilerine yol gösterecektir.
Konferansın hedeflerinde;
·         Ormanların, orman çiftliklerinin ve tarımsal ormancılık sistemlerinin; gıda güvenliği ve beslenmeye katkılarını vurgulamak;
·         Konuya yönelik politika seçeneklerini ve yenilikçi yaklaşımları keşfetmek;
·         Bu konu hakkında faydaları engelleyen önemli sorunları ve darboğazları tespit etmek amaçlanmaktadır.


İletişim:
Faks: +390657055514.

Konferansta Yan Etkinlikler;
Fotoğraf yarışması düzenlenecek;
·         Yarışmanın Teması: “REDD+ Gelecek için Ormanlar”
·         18 Mart- 25Nisan2013 tarihleri arasında başvurular kabul edilecektir.
·         Konu için link; (http://www.fao.org/forestry/food-security/photocontest/en/)

Organizatörler; Konferans Dışmerkezli Ofisleri ve Tarımcılık, Balıkçılık, Doğal Kaynaklar, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma ve Teknik İşbirliği dahil FAO ilgili birimleri ve bunlara yakın işbirliği içinde FAO Orman Bölümü tarafından koordine ediliyor. 
Ortaklıklar; Uluslararası Ormancılık Araştırma (CIFOR), Dünya Agroforestry Merkezi (ICRAF), Dünya Bankası (DB) ve Uluslararası Biyoçeşitlilik Merkezidir. Konferans için harçlar İngiltere, Almanya, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri cömert katkıları ile sağlanmaktadır.
Katılımcılar
·         Ormancılık, çevre, tarım, kırsal kalkınma, finans, planlama sorumlu bakanlıkların politika yapıcılar örneğin
·         Bilim adamları
·         Uygulayıcıları ormancılık, arazi kullanım planlaması, gıda güvenliği, beslenme ve iklim değişikliği dâhil olanlar örneğin
·         Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer uluslararası örgütler
·         Özel sektör
·         Sivil toplum kuruluşları
·         Toplum ve çiftçi örgütleri yanı sıra yerli halkların 'grupları
·         Geniş bir coğrafi temsil ve kadınların katılımı teşvik edilecektir.


[1] Konu hakkında daha fazla bilgi ve irtibat:
Eva Müller; Orman Ekonomisi, Politikası ve Ürünleri Bölümü (VOB), FAO-Orman Dairesi
Adres; Viale Terme di Caracalla delle, 00153 Roma, İtalya
e-posta: eva.muller@fao.org

Yorum Gönder

0 Yorumlar