Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansının (2015) COP12 Türkiye'de yapılacak.

Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” olan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 1994 yılında imzalanmış, ülkemiz 1998 yılında sözleşmeye taraf olmuştur. Günümüz itibariyle 193 ülke ve Avrupa Birliği sözleşmeye taraftır[1]. Konu Birleşmiş Milletler Örgütü nezrinde bir yönetim tarafından takip edilmektedir.

Sözleşmenin en üst organı “Taraflar Konferansı” dır. Ayrıca “Bilim ve Teknoloji Komitesi” ve “Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Komitesi” bulunmaktadır. Bu iki komitenin 2008 yılı toplantıları Bakanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Sözleşmenin 11. Taraflar Konferansı 16-27 Eylül 2013 tarihlerinde Namibya[2]’da düzenlenmiştir. Bundan önceki konferanslar; Kore, Arjantin, İspanya, Küba, İsviçre, Almanya, Senegal, Katar ve İtalya’da düzenlenmiştir. Bunun yanında Çölleşme/arazi bozulması kuraklık esas itibari ile Orta Asya, Orta Doğu, Güney Balkanlar ve Afrika’da görülen bir problemdir. Ülkemizin bu bölge mevcut tarihsel bağları ve geleceğe dair planları Makam tarafından en iyi şekilde bilinmektedir. Bakanlığımızın “dünya kurak bölge ormancılığında” liderlik hedefi bulunmaktadır. Taraflar konferansı bugüne kadar Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da düzenlenmemiştir.
UNCC'de COP12'nin ülkemizde yapılması için; Sözleşme Sekretaryası Çölleşme ve Erozyonla Mücadele genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, TİKA,  Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile ortak çalışma yürütülecektir.
Namibya’da yapılacak Taraflar Konferansı na katılarak 12. Taraflar Konferansı’ nın 2015 yılında Ülkemizde yapılmasına talip olduğumuzun Dünya ile paylaşılmıştır ve kabul görmüştür.(3)


Yorum Gönder

0 Yorumlar