Entegre Havza Yaklaşımında Havzaların Özellikleri

Bir havza deyince akla ormancılık açısından onlarca konu gelir. Bunlardan en önemli bazıları; ilk once kırsaldaki köylü halk başta olmak üzere, orman kaynakları, mera alanları, hayvancılık, tarım alanları, gıda temini ve gıda güvenliği, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı, habitat, maden gibi yer altı kaynakları, yaylacılık, turizm alanları, kültürel değerler(el sanatları, tarihi alanlar, yöreye özgü yapılar), doğal fetler (sel, taşkın, heyelan, çığ), erozyon, iklim değişikliği, ENH, ulaşım yolları, su kaynakları (göl, baraj, dere-ırmak), enerji kaynakları (Rüzgar, güneş, HES, Biyoenerji ),… gibi ormancılığı ve orman köylüsünü ilgilndiren konulardır. Ülkemizde havza rehabilitasyon projelerinde orman başta olmak üzere, toprak ve kırsal nufus açısından uygulamalar üretilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar