Orman Nedir? Ormancılık Kurumlarımız Nedir?

Sosyal, kültürel, ekonomik, biyolojik, ruhsal, estetik ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman kaynakları; "başlıca unsuru ağaç olmak üzere, geniş bir alanda kendine özgü iklim oluşturabilen, özellikle belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçların, ağaççık, çalı, otsu bitkilerin, yosun, eğrelti, mantarların, toprak altında ve üstünde yaşayan mikroorganizmaların,  havanın, suyun, çeşitli böcek ve hayvanların orman toprağıyla beraber oluşturduğu bir yaşam birliğidir." Başlıca ağaçtan oluşmaktadır ancak bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi ormanın ihtiva ettiği tüm unsurlar ele alınması gerekir.
Hukuki Anlamda Orman
Orman kavramını hukuki açıdan tanımlamak bir hayli güçtür. Ağaç ihtiva eden her yere hukuki açıdan orman denilemeyeceği gibi, ağaç ihtiva etmeyen bazı alanların da orman kapsamına sokulması gerekmektedir. Birçok tanımı olan ‘orman’ kavramı; yürürlükte ki 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1’nci maddesinde kısaca şu şekildedir; “Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır” şeklinde belirtilmiştir. Hukuki anlamda ki orman mülkiyet açısından değerlendirilmektedir. Bunun yanında, Rio Konferansı ile şekillenmeye başlayan 21. yüzyıl ormancılığı ile evren, ekosistem ve insan açısından orman değer kazanmaktadır.

Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olarak Ormancılık Teşkilatları olan "Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme Ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ormancılık çalışmalarını yürütmektedir. Bunun yanında dünyada artan bir ormancılık hassasiyeti görülmektedir. Bu ormanlar üzerindeki hassasiyet ülkemizi çok ilgilendiren bir takım uluslar arası anlaşmalara ve toplantılara yönlendirmektedir. Diğer yandan bir çok ormancılık alanında çalışmaları bulunan ormancılık sivil toplum kuruluşlarını da unutmamak gerekir.Yorum Gönder

0 Yorumlar