Gıda Temini İçin Orman Kaynaklarından Açmacılık; Honduras Körfezi Örneği

Ülkemizde ulaşım yatırımları eleştirilirken gerçek olup olmadığı iki fotoğraf yanyana getirilir ve felaket filmi piyasaya sunulur. Halbuki gıda talebi dolayısıyla artan gıda piyasası tarım alanlarının genişletilmesini gerektiriyor. Bu fotoğrafa iyi bakın 24 yılda ne kadar çok tarım alanı artmış. Gıda güvenliğinin tartışldığı bugünlerde artan gıda talebi açmacılığıda ortaya koymasında bir örnek fotoğrafta görülüyor. İnsanlığın yarısı aç olduğu ve yarısınında obezite ile mücadele ettiği görülürse gıda temini ve talebinin dengesiz ve yerinde olmayan ölçülerde olduğu anlaşılır. Estero Havzasında tüm Orman rezervleri neredeyse kaybolacak...

Orta Amerika Kıtası Ada ülkelerinden olan Honduras Deltasının durumu


Yorum Gönder

0 Yorumlar