Laboratuvarda Kullanılan Malzeme Ve Araçlar 2

Laboratuvarda Kullanılan Malzeme Ve Araçlar 1 konusunun devamıdır..


CAM MALZEMELER

PİPET: İnce uzun camdan yapılmış borucuklardır. Üzerinde ml. cinsinden bölmeler bulunan yaklaşık 30 cm. boyunda olan bu cam borular çeşitli hacimlerde (0.5, 1, 2, 5, 10, 25 ml. ) bulunurlar. Ağız kısmından emilerek sıvı materyal pipet içine alınır, ölçülür ve transferi yapılır. Pipetler metal kutular içerisinde veya kağıda sarılarak steril edilir.

ERLENMAYERLER: Tabanları geniş, ağız kısımları çeşitli çap ve şekillerde olabilen, besiyerlerin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir.
Pipetler

BEHERLER: Ağız ve taban kısımları aynı çapta olan, çeşitli besiyeri ve çözeltileri karıştırmada kullanılan cam malzemelerdir.

HUNİ: Bir süspansiyonun bir kaptan dar ağızlı bir başka kaba aktarılması veya süzülmesi için kullanılan; alt kısmı ince boru, üst kısmı ise geniş koni şeklinde olan cam malzemelerdir. Çeşitli büyüklüklerdedir.

MEZÜR: Sıvıları belirli hacimlerde alabilmek için bölmelere ayrılmış ölçü silindirleridir.

LAM: Camdan yapılmış, dikdörtgen şeklinde, birkaç mm. kalınlığındaki laboratuvar malzemesidir. Mikroorganizmaların doğrudan veya boyanarak mikroskop altında incelenmesinde kullanılır.
Erlenler

LAMEL: Lam üzerine kapatılan daha küçük ebatlı, camdan yapılı, kare yada dikdörtgen şeklindeki malzemedir. Lamelin eni lamdan 1-2 mm. daha kısadır ve daha ince yapıdadır.

Beherler


THOMA LAMI: Bu lamda 25 büyük kare bulunur ve bu büyük karelerin her biri 16 küçük kareye bölünmüştür. Bazı thoma lamlarında ise, 16 büyük kare ve her bir büyük kare 25 küçük kareye bölünmüştür. Bu lamda esas, 0,1 mm3 hacimde sayım yapılmasıdır. Her bir küçük karenin hacmi lam üzerinde yazılı olarak belirlenmiştir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar