Laboratuvarda Kullanılan Malzeme ve Araçlar 3

Plastik Mezürler
Laboratuvarda Kullanılan Malzeme Ve Araçlar 1 konusunun ve

Laboratuvarda Kullanılan Malzeme Ve Araçlar 2 konusunun devamıdır..
BALON: Alt kısmı balon, üst kısmı silindir şeklindedir. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, besiyerlerinin hazırlanmasında, sterilizasyonunda ve saklanmasında kullanılır.

MEZÜR: Cam malzemeden yapılı, üzerinde ml. cinsinden bölmeler bulunan, silindir şeklinde bir ölçü kabıdır. Çeşitli kaplarda ve büyüklükte mezürler vardır. Sıvı malzemelerin ölçülmesinde kullanılırlar.

PASTEUR (PASTÖR) PİPETİ: Bir ucu açık cam tüptür. Dar ucunun çapı 1 mm.dir. Geniş uca pamuk takılır. Kullanmadan önce geniş ucuna plastik piston takılır.

BAGETLER: Bunlar da çeşitli uzunluk ve kalınlıklarda olabilirler ve çözeltilerin karıştırılmasında kullanılırlar.

DRİGALSKİ SPATÜLÜ: Katı besi yeri üzerine aktarılan kültürün (sıvı) homojen olarak yayılmasında kullanılan camdan yapılmış araçtır. İnce bir cam bagetin özel bir şekilde kıvrılması ile elde edilebilir. Drigalski spatülünün tamamı cam olabilir yada tutma yeri metal, yayma yeri cam veya silikon kaplı camdan da yapılı olabilir. Alkol ile yada alüminyum folyelere sarılarak otoklavda steril edilir.


Süpernatant:
Bir karışımın, yüksek hızda karıştırıldıktan sonra çökelme gerçekleşerek ayrılan ve üstte kalan, çözünmeyen ve tortu üstünde kalan sıvıya denir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar