Laboratuvarlarda Kullanılan Malzeme ve Araçlar 1


Mikrobiyoloji ve Diğer Laboratuvarda Kullanılan Malzeme Ve Araçlar  

 
CAM MALZEMELER


PETRİ KUTUSU: Petri kutusu biri küçük diğeri büyük iç içe girebilen iki parçadan oluşmaktadır. Cam ve plastikten, çeşitli büyüklükte olabilir. Uygun yöntemler ile steril edildikten sonra, içlerine steril katı besiyerleri dökülerek mikroorganizmaların inkübasyonunda kullanılır, 1887 yılında ilk kez PETRİ tarafından tanımlandığı için bu ad ile anılır.DENEY TÜPÜ: Farklı boy ve çapta, bir tarafı açık silindir şeklinde, cam veya plastikten yapılı malzemedir. İçlerine sıvı besi ortamları veya solüsyonlar konularak kullanılır. Kullanım amacına uygun olarak çok çeşitli tipleri vardır. Örneğin, santrifüj, kapiller tüp, derecelendirilmiş olanlar gibi.

 

ANAEROBİK TÜPLER: Ortamdaki oksijeni tutarak anaerobik bir ortamın meydana gelmesini temin eden kimyasal maddelerin konduğu bir bölmesi olan özel olarak yapılmış tüplerdir. Anaerobik mikroorganizmaların üretiminde kullanılırlar. Çeşitli hacimlerde olabilirler.DURHAM TÜPÜ: Yaklaşık 7x25 mm boyutlarında olup, mikroorganizmaların sıvı besiyerinde belli bir maddeyi kullanıp gaz oluşturup oluşturmadığını tespit etmek için kullanılır. Test tüpünün içine ters olarak yerleştirilir. Daha sonra bu test tüpü, içine sıvı besiyeri konularak sterilize edilir.RENKLİ ŞİŞELER: Boyalar gibi ışıktan zarar görebilen çeşitli solüsyonların saklanması için kullanılan çeşitli hacimlerde olabilen şişelerdir.

 

DAMLALIK: Çeşitli boya çözeltilerini veya reaktifler damlatmak için kullanılan şişelerdir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar