HEYELAN VE SEYELAN NEDİR? (LANDSLIDE AND SHEETFLOW)

Heyelan (Landslıde/Landslıp) Nedir?
Heyelan, zemin ve/veya kaya malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı doğru hareketidir.
(Landslide is down slope movement of soil and/or rock under the influence of gravity, slope, groundwater etc.).

Seyelan (Sheetflow) Nedir?
Gevşek sediman taşıyan suyun ince bir tabaka halinde yamaç aşağı hızla akmasıdır.
(Water flowing down a slope rapidly in a thin sheet of water carrying loose sediment).
Çoğunlukla yamaç yüzeyi üzerinde ve oyuntulardan daha geniş kanallara doğru sediman taşıyan kar veya yağmur sularının oluşturduğu; ince, yaprağımsı, sürekli ve sığ bir biçimde olan yüzey akışıdır.

(An overland flow of snow or rain water taking the form of a thin, leafy, continuous and film over relatively slope surfaces and transporting sediment through larger channels).Yorum Gönder

0 Yorumlar