LADA- Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamaların İzlenmesi Projesi

ÇEM, TİKA, OGM ve Kırgızistan Çevre Koruma ve Ormancılık Teşkilatınca yürütülecek olan proje kapsamında halka yönelik eğitim, tanıtım çalışmaları yürütecek bir organizasyon ile örnek fidanlık tesislerinin oluşturulması; fidan üretim ve ağaçlandırma uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması, kavak ve söğüt gibi hızlı gelişen türler ile ağaçlandırma yaparak ülkenin odun hammaddesine olan ihtiyacın karşılanması hedeflenmektedir.

Projenin 2018 yılında tamamlanması planlanmıştır.

Proje Paydaşları:
--Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
--Orman Genel Müdürlüğü, Gıda, 
--Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) 
--Toprak Bilimi Derneği’yle ortaklaşa yürütülmektedir.

Proje Çıktıları: Proje kapsamında orman ve tarım arazilerinden farklı örnekler, arazi bozulumuna maruz sahalar sürdürülebilir arazi yönetimi çalışmalarının iyi örnekleri raporlanacak ve yaygınlaştırılma stratejisi oluşturulacaktır.

Proje Özeti:
Arazi bozulumunun değerlendirilmesi ve sürdürülebilir arazi yönetimine ilişkin desteklerin ve iyi uygulamaların izlenmesi” isimli Proje, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) arazi bozulumuna yönelik ortaklaşa bir girişimi olan “Kurak Alanlarda Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi- Land Degradation Assessment in Drylands (LADA)” tarafından desteklenmektedir.

Türkiye, Bosna ve Hersek,  Arjantin, Bangladeş, Çin, Kolombiya, Ekvator, Lesoto, Fas, Nijer, Panama, Filipinler, Tayland, Tunus ve Özbekistan Proje ortaklarıdır.


PROJE KURUM ZİYARETLERİ YAPILIYOR

Bu kapsamda proje danışmanı Prof. Dr. Günay ERPUL, FAO-SEC Arazi ve Su Kaynakları Birimi Uzmanı Sevinç MADENOĞLU ve Genel Müdürlüğümüz’den Uzman Yardımcısı Yasemen Aslı YILMAZGİL kurumları ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirme ziyaretleri yapmaktadı07.04.2014 Tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ziyaret edilmiş, Daire Başkanı Dr.Bülent SÖNMEZ başkanlığında aşağıdaki hususlar değerlendirilmiştir;
    - TAGEM projeyi desteklemekte ve toprak, su kaynakları, ekonomik analizlere yönelik çalışmalarını bu Proje kapsamında raporlanmasını desteklemektedir.
    - 16-18 Eylül 2014 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek olan “II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu” Proje kapsamında bir faaliyet olarak değerlendirilebilir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar