Tohum Fidanlık Ve Kurak Alan Ağaçlandırması Teknikleri Uluslar Arası Eğitimi Başladı.

Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi [1] Tohum Fidanlık Ve Kurak Alan Ağaçlandırması Teknikleri Uluslar Arası Eğitimi 7 Nisan 2014 tarihinde başladı.
Eğitim İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ziyareti ve bilgilendirmeden sonra İzmit Kavakçılık Enstitüsü ve Sakarya’da özel fidanlıklar ile fidancılık borsasında ziyaret ve incelemeler ile başladı.

Eskişehir’de teorik ve pratik bilgilerin verilmeye başlanmasıyla büro eğitimi 8 Nisan 2014 tarihinde başladı. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliği ile yürütülen proje Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye ile devam etmektedir. Eğitimde Proje ülkelerinden 18 yabancı uzmanı da kapsayan yaklaşık 50 katılımcı yer alıyor. 
2012 yılında başlayan “Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Su Havzalarının Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi” 3 yıl süre ile uygulanacak. Proje kapsamında; katılımcı ülke uzmanlarının eğitilmesi, uzman değişimi, havza rehabilitasyonu ve yönetimi ile ilgili ülkelerin özel şartlarını da dikkate alan kılavuzların hazırlanması, kamuoyu bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılacak materyalin hazırlanması faaliyetleri yürütülecek.

Eskişehir’de ki program Orman Bölge Müdürü Recep ATEŞ, Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanı Fahrettin AY,  Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail Belen ve diğer ülke temsilcilerinin açılış konuşmaları ile başladı.
Programın açılış konuşmalarında Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep ATEŞ, eğitiminin Eskişehir ilinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kurak Alan ağaçlandırmasında önemli bir yeri olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü’nün öneminden bahsederek başta yabancı konuklar olmak üzere tüm katılımcıları selamladı ve Eskişehir’de dost ve kardeş ülke temsilcilerini görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek sözlerini tamamladı.
Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanı Fahrettin AY toprağın ve tohumun öneminden bahsederek projenin katılımcı ülkelerinin işbirliğini geliştirmesindeki rolüne değindi. Ayrıca bu eğitimin bölgelerinde tohum ve fidanlık tesisleri açısından öneminden bahsetti.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail Belen Kurak alan ormancılığı hakkında bilgiler vererek; dünyada orman tanımı hakkında ülkemiz ve bölgemiz açısından değerlendirmelerde bulundu. Ormancılık ve tarım alanında son zamanlarda TİKA ile ve FAO ile yapılan uluslar arası projelerden söz ederek Kazakistan ve Türkmenistan’ında bu iş birliği halinde yürütülen projeye katılmasını arzu ettiklerini belirtti. Bunun yanında bir müjdeden bahsederek 2014 Haziran ayında FAO Türkiye arasında ormancılık iş birliği anlaşmasının imzalanacağını belirtti.
ÇEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Belen; FAO altında çalışmalarını devam ettiren Kurak Alan Ormancılığı Komitesinden bahsederek; 40’a yakın üyesi olan Asya Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı- Çölleşmeyle Mücadele Uluslar arası Eğitim Merkezinin açılmak üzere olduğunu dile getirdi. Ülkelerarası enerji ve petrol boru hatları olduğu kadar önümüzdeki süreçte ülkelerarası su hatlarının da gündemde olacağını belirterek havza anlayışı ile ormancılığında bölgeler ve ülkeler arası öneminden bahsetti. Konuşmasını OGM, TİKA ve FAO’ya teşekkür ederek tamamladılar.

Açılış konuşmalarından sonra projenin diğer ülkelerinden katılımcılardan Azerbaycan yetkilisi konuşmasına projenin öneminden bahsederek katılımından memnuniyetini belirtti. Arkasından sırasıyla Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan yetkilileri söz alarak ülkelerinin ve kendilerinin bu projede oldukları memnuniyetini ifade ederek tüm katılımcıları ülkelerine davet ettiler.
Proje Koordinatörü Erdoğan Özevren dağlık havza yönetimi yaklaşımı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Özevren konuşmasında projenin önemine değinerek projenin genel çerçevesi hakkında da bilgiler sundu.
Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ı kapsayan proje ülkelerinden yabancı uzmanların katılım sağladığı eğitimde teorik sunumların yanı sıra arazi programı da gerçekleştirilecek. Arazi programı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarının yanı sıra Eskişehir Orman Fidanlığı’nı da kapsayacak.
Eğitim programı katılımcıların fidan dikimi ile sona erecek.
[1] Proje detayları için: http://www.cem.gov.tr/erozyon/AnaSayfa/resimliHaber/13-01-28/Orta_Asya_Kafkaslar.aspx?sflang=tr

Yorum Gönder

0 Yorumlar