Çankırı- Havza Yönetimi Sempozyumu Tamamlandı; Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi İçin STK sunumu yapıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğinde ÇEM ve OGM ortaklaşa 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenen Havza Yönetimi Sempozyumu yapıldı.
Havza Yönetimi Sempozyumuna ÇEM Genel Müdürlüğünden 14 çalışma sunulmuş ve 20 kadar uzman/mühendisin katılımları ve toplamda da 74 bildiri 160 katılımcıyla gerçekleştirildi.
Genel Müdürlüğümüz Havza Yönetimi ve Arazi Islahı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sempozyum çalışmalarında havza yönetimi konusunda uzman bilim insanlarının ve uygulayıcıların buluşturan bir sempozyumdur.Sempozyum Açılış Konuşmaları
Sempozyumun açılış konuşmalarını Sempozyum Başkanı Doç Dr. Ceyhun Göl, ÇEM Genel Müdür Yardımcımız Sn İsmail Belen, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı, Rektör, Çankırı Belediye Başkanı ve Vali Yardımcısı sırasıyla açılış konuşması yapmıştır.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcımız İsmail Belen konuşmalarında; Su konusunun çok önemli olduğu günümüzde havza konusunun pek anlaşılamadığı ve Havza Yönetimi ve Projeleri konusunda uzun yıllar ülkemizde deneyimler elde ettik, günümüzde de bu deneyimlerimizi yurtdışına taşımanın da gayretindeyiz. Örneğin Orta Asya Kafkaslar Sürdürülebilir Arazi Yönetimi projesi ile Kırgızistan’da bir havza da çalışılmaktadır. Belen, Milletimizin atayurdu Kırgızistan’da Havza Rehabilitasyon Projesi yapmanın öneminden bahsettiler. Sayın Bakan Yardımcımız Nurettin Akman ve Genel Müdürümüz Hanifi Avcı’nın selamlarını sunarak konuşmalarına son vermişlerdir.

Sempozyum davetli konuşmacıları sunumlarını yaptıktan sonra ‘Havza Yönetimi Sempozyumu Fidan Dikimi’ yapılmıştır. Öğlenden sonraki sempozyum oturumları ile devam eden sempozyumda Yarenler Diyarı Çankırı’da birinci günü Yöresel Yaren Gecesi düzenlenmiştir.

Davetli Konuşmacılar
Genel Müdürlüğümüzün havza yönetimi ve rehabilitasyonu hakkında yurtiçi ve yurtdışında yaptığı projeler hakkında hazırlanan bildiriler katılımcılara sunuldu. Öğleden önceki açılış programının ardından davetli konuşmacılardan Doç. Dr. Timothy O. Randhir; Arazi Kullanımı Ve İklim Değişikliğinin Havzalarda Etkisi üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir. İklim değişikliğinden havzaların nasıl etkilendiği üzerine Hindistan’da yapılan araştırma sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur. Sempozyumun ikinci davetli konuşmacısı Prof. Dr. Murat Türkeş İklimsel Değişim Kuraklık Ve Orman Yangınlarının Türkiye’de Etkileri üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir. Sempozyum ev sahibi Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Yavaş’a katkılarından dolayı Genel Müdür Yardımcımız İsmail Belen ve sempozyum düzenleme kurulu tarafından nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.

Sempozyumun birinci günü yapılan; “Arazi Ve Su Yönetimi, Havza Yönetiminde UA\CBS, Havza Koruma Ve Havza Eylem Planları, Havza Yönetiminde Modelleme, Mera Yönetimi, Havzalarda Arazi Bozulumu Ve Çölleşme” oturumlarında 32 bildiri sunulmuştur. Sempozyumun birinci günü Yöresel Yaren Gecesi düzenlenmiştir.

Sempozyumun ikinci günü yapılan çalıştay ile Orman Fakülteleri Hava Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri şimdiye kadar yapılan çalıştaylar ve bu sene ilki yapılan sempozyum hakkında fikir alışverişinde bulunulmuş ve gelecek hakkında taslak kararlar alınmıştır. Bu Çalıştaya katılan Daire Başkanımız Cafer Orhan çalıştay sonucunda havza alanında ihtiyaç duyulan uzman ve akademisyen bilgi havuzu hakkında bilgi vermiştir. Havza Yönetimi konusunda disiplinler arası çalışan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün gelecek dönemde de birçok projesinin olduğunu dile getirmiştir.

Değerlendirme toplantısında Daire Başkanımız Cafer Orhan, konuşmalarına Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün gelecek dönemde de sempozyumun düzenlenmesinde ve katılımda aktif rol alacağını dile getirmiştir. Bunun yanında sempozyumun ikinci günü; “İklim Değişikliği; Uyum Ve Örnek Çalışmalar, Su Kalitesi Ve Ekolojik İzleme Çalışmaları, Havza Yönetiminde İzleme Ve Değerlendirme, Toprak Ve Su Koruma, Kuraklık Ve Risk Yönetimi” oturumlarında diğer bildiriler sunulmuştur.

Sempozyum Genel Müdürümüz Hanifi Avcı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü ve diğer katılımcılarla beraber düzenlenen Gala Yemeği ile devam ettikten sonra sempozyum üçüncü yapılan Çankırı Tarihi ve Kültürel Yerler Gezisi ile sonlandırılmıştır.
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerce açılan stantlar yoğun ilgi görmüştür.

Sempozyumda Sunulan Sunum
Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi İçin Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşu ülkemizde nasıl olabilir ile ilgili bir çalışma sunulmuştur. Bu çalışmaya göre Dünya'da Havza STK'ları ile ilgili bilgiler verilmiş ve havzaların yönetiminde STK'ların geliştirilmesi noktasında darboğazlar ve zayıf yönler hakkında bilgi sunulmuştur. Buna Göre bir çok gelişmiş ülkede STK'lar gelişmekte ve Havzalarda faaliyet gösteren birçok STK bulunmaktadır. Bunun için ülkemizde de yeni kurulabileceği gibi mevcutlarında kapasitesi geliştirilebilir denilmiştir. Bildirinin tam metni yakında yayımlanacaktır.

Havza Yönetimi Sempozyumu Türkiye'nin Havza Yönetimi ve Rehabilitasyonu konusunda kapasitesinin çok büyük olduğu ortaya konulmuştur.Yorum Gönder

0 Yorumlar