AĞAÇLANDIRMALARIN OLUŞTURDUĞU DIŞSALLIKLARIN BELİRLENMESİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ

Ağaçlandırmalar Ne Getirdi Ne Götürdü

Bu çalışma Sayın Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY danışmanlığında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalında yapılan BAP projesi ile Yüksek lisans tezi olarak yayımlanmıştır.

Çalışma Balıkesir İl sınırlarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının dışsallıkları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje olarak 2014 yılında taktim edilen 147 sayfalık yüksek lisans tezinin özeti şu şekildedir;

AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ PROJELERİNİN OLUŞTURDUĞU DIŞSALLIKLARIN BELİRLENMESİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ

Özet
Orman kaynakları topluma odun ham maddesi dışında çok sayıda ve her geçen gün çeşitlenen mal ve hizmetler sunmaktadır. Bazı pazarı olmayan mal ve hizmetler konusu dışsallıklar ile nitelendirilmektedir. Bu ürün ve hizmetin sonuçlarına göre pozitif ya da negatif dışsallıklar söz konusu olabilmektedir. Dışsallıklar bölgesel ve küresel anlamda ülkeleri etkilemektedir. Bu sebeple, ormancılık operasyonlarının (üretim, ağaçlandırma, koruma, planlama, transport… vb) oluşturduğu dışsallıkların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu araştırmada, Balıkesir İlindeki ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projelerinin dışsallıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, temel veriler, projeler ile ilgili dokümanlar, mülakatlar ve gözlemler sonucunda elde edilmiştir. Projelerin dışsallıklarının belirlenmesi için bu veriler kullanılarak pozitif ve negatif dışsallıklar oluşturulmuştur. Daha sonra ise, projeler konusunda bilgisi olan uzman grubunun ve ağaçlandırma projelerinin uygulandığı yörelerde yaşayan köylülerin, belirlenen bu dışsallıkları anket formu vasıtasıyla değerlendirmesi (1-tamamen katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum, şeklinde 5’li likert ölçeği) istenmiştir. Çalışmada yöntem olarak dokümantasyon ve içerik analizi ile tanımlayıcı istatistikler ve yüzdeler kullanılmıştır. 
 
Sonuç olarak, uzmanların ve köylülerin görüşleri doğrultusunda bu projelerin dışsallıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: dışsallıklar, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, Balıkesir, orman.

Bu Çalışmayı YÖK Ulusal Tez Merkezinden aynı isimle, anahtar kelimeleri kullanarak yada 373048 tez numarasından bulabilirsiniz.

Çalışmanın bilim ve uygulama camiasına fayda sağlamasını temenni ediyorum.

Ulusal Tez Merkezi İçin TıklayınızYorum Gönder

0 Yorumlar