(Enerji, Ekoloji, Ekonomi) 3E'nin, 4 Bakış Açısı

Günümüzde 3E diye adlandırılan Enerji, Ekoloji, Ekonomi kaynakları kullanıcılarına, yatırımcılara ve doğal kaynağın yakınındaki sakinlere 4 bakış açısıyla hitap etmektedir.
  • Orman köylüsü başta olmak üzere yerel nüfus açısından
  • Yatırım metaı olarak gören ve kar etme güdüsünde olan ticari işletmeler açısından
  • Ekonomiye kazandırma niyetindeki devlet açısından
  • Doğal kaynakların yok oluşunun filtresi konumundaki Sivil Toplum Kuruluşları ve araştırma birimleri açısından...


Bu durumda doğal kaynakların kullanımı ve tüketimi daha büyük bir otorite tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ormansızlaşma, küresel ısınma, karbon salınımı, erozyon, toprak bozulumu, insan faaliyetlerinin negatif dışsallıkları.. gibi konular bu otorite tarafından tanımlanarak düşünülerek ülkeler ve yöreler bakımından değerlendirilmelidir.

Şekil 1. Orman Kaynaklarının Çeşitli Faydaları

Geleceğin geçmişe ya da bugüne benzemeyeceğini kabul etmemiz gerekiyor. İnsanız, doğamız gereği böyle bir dönüşüme direniyoruz ve kabul etmeme eğiliminde oluyoruz. Köklü değişimler olacağını bilmemiz bu değişimlere ayak uydurmak için zorunludur.
Yazının başında ekonomi, ekoloji ve enerji dedim. Ekonomiden başlayalım. Ekonomiye bugünlerde ne olduğunu merak ediyoruz. Emin olmamız gereken, sistemin sürdürülebilir olmadığıdır. Ekonomi ekonomistlere bırakılamayacak kadar önemlidir.
Enerjiye gelince, peak oil’in bugünlerde gerçekleşiyor olması kuvvetle muhtemel. Yani her geçen gün dünyanın toplam enerji tüketimi azalmak zorunda. Sürdürülebilir enerji kullanımı sağlayamadık.
İklim değişikliği, küresel gıda krizi, yaygınlaşan kirlilik felaketleri gibi sorunlar üst üste eklenerek büyük bir ekoloji krizine dönüşüyor. 20yy medeniyetinin ekosistemi resmen tüketerek işleyebildiğini hatırlatmama gerek yok sanırım. Kredinin, toplam enerjinin ve doğal kaynakların hep birlikte azalmaya başladığı bir ortamdan söz ediyorum. Böyle bir ortam tarihin hiç bir döneminde bu şiddette ve bu ölçekte(bütün dünya nüfusunu kapsayacak şekilde) yaşanmadı. Dolayısıyla rahatlıkla söyleyebiliriz ki, gelecek geçmişe hiç ama hiç benzemeyecek. Bu konuların herhangi birine ilgi duyuyorsanız sizi uyarmak zorundayım: Bu üç konuyu birbirinden bağımsız olarak düşünüp değerlendirmek sizi daima yanlış sonuçlara ulaştırır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar