Orman Fakültelerindeki Bölümler Nedir Ne İş Yaparlar

Orman Fakülteleri bölümlerini tanıtalım ne iş yaptıklarını ve nerde iş bulabileceklerine değinelim. Orman Fakülteleri; Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden oluşur. 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
Orman Mühendisliği Bölümü Tanıtımı:
Orman Mühendisleri, orman alanlarının korunması, işletmesi ve geliştirilmesi gibi konularda çalışmaktadırlar ve ormanlarla ilgili eğitim ve araştırma yaparlar. Genellikle devlet sektöründe çalışılabilir. Ancak özel sektörde iş bulunabilmekte ve müteahhitlik yapılabilmektedir.

Programın Amacı: Orman mühendisliği programı, orman alanlarının saptanması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.

Çalışma Alanları: Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları sektör kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünde çalışabilirler.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesinde görev alırlar. Ayrıca Belediyelerde Park ve Bahçelerde, Kırsal Hizmetler Müdürlükleri, İtfaiye Amirliklerinde… vb birim idari amiri ve mühendislik sahalarında çalışırlar.

Kamu birimlerinde mühendisliğin yanında Uzman Yardımcısı olarak istihdam edilerek kamu kariyer uzmanlığı elde edebilirler. Öğretim üyesi olarak Üniversitelerde de önemli derecede istihdam edilirler. Bazı STK’larda da görev alarak proje hazırlarlar. Orman Alanlarında her türlü izin ve kiralama işlemleri için (madencilik, HES, RES, İnşaat Firmaları…gibi) çeşitli kurumlarda çalıştırılırlar.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı:
Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen tomruk, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek kullanılabilir yarı mamul ve mamul (levha ürünleri, mobilya, doğrama, kereste, kâğıt vb.) ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, imalat, tasarım, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren teknik elemanlardır. 

Programın Amacı: Orman ürünleri endüstrisi alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip orman endüstri mühendisleri yetiştirmek, yeni ve çevre dostu teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin rasyonel işlenmesi, değerlendirilmesi ve denetiminde yönlendirici olarak sektöre ve toplumun bilinçlendirilmesine öncülük etmektir.
Çalışma Alanları: Orman endüstri mühendisleri özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen kâğıt, karton fabrikalarında, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontrplak, kapı ve pencere, selüloz ve selüloz türevleri ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde çalışabilirler. Az da olsa kamuda çalışma imkânları vardır. Orman ve Su İşleri Bakanlığına alımlar olmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü’ne girme imkanları vardır.
 

Türkiye'de bazı Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin Orman Fakültelerinde bazı fakültelerinde Mühendislik fakültelerine bağlı olduğunu görebiliriz. Ayrıca bazı

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tanıtımı:
İnsanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özelleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktadır. Peyzaj mimarlığı alanında yetişen ziraat mühendisi doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar, bir kentte parkların, bahçelerin tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirileceği konusunda incelemeler yapar. Peyzaj mimarları genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler.

Programın Amacı: Peyzaj mimarlığı programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.
Çalışma Alanları: Peyzaj mimarlığı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler. Kendi fidanlığı açarak özel sektörde çalışa bilirler.
 


Sonuç olarak KPSS ile atanmanın yanında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek için çeşitli donanımlara ve maharetlere sahip olmak gerekir. Üniversite bir anahtardır birçok kapıyı açmaya vesiledir. Çeşitli kurumlar üniversiteler yanında, Özel Sektör ormancılığı için 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun hakkında yetkin olmanın önemi artmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar