Daha Yeşil Bir Dünya Gençlik Platformu'nun Düzenlediği Forum Sona Erdi

İlgili STK'ların BM Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansında düzenledikleri bir yan etkinlikten sonra kurdukları “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu“, Sivil Düşün AB Programı kapsamında gerçekleştirilen İklim Eylemi Fuarında “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel; Gençlik Forumu” düzenledi. Forum programı ilgili STK temsilcilerinin katılımlarıyla değerlendirme ve tanıtım şeklinde yapıldı.

ODTÜ Vişnelik Tesislerinde 21 Ekim’de düzenlenen Forum’da; kısaca 2015 yılı sonunda kurulan Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformunun kuruluş aşaması, amaçları ve bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinlikler paylaşıldı. Platforma üyesi sivil toplum kuruluşları [Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi, Öz Orman İş Sendikası, Genç Memur Sendikası, Orman Mühendisleri Odası, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Bilge Nesil Gençlik Derneği] temsilcilerinin, gözlemci üyelerin ve yeni katılan diğer Forum katılımcılarının gençlerin çölleşme ve iklim değişikliği konularında bilinçlendirilmeleri, bu konularda düzenlenebilecek proje ve etkinlikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik politika önerileri içerecek raporlar hazırlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Forumun taslak sonuç bildirgesi de platform sekretaryası tarafından üyelere takdim edildi.

Platformun Mentörü olan Uzman Yrd Mustafa Çetin Değerlendirme ve Kapanış Konuşmasında; "STK'larla gençleri bu konulara eğilmelerini sağlayabilirsek ne mutlu. STK'ların, UNCCD COP Dönem Başkanlığında ve Ankara Girişimi döneminde çölleşme ve iklim değişikliği konularında kurumsal kapasitelerini arttırmak kurumumuzun hedefidir. Foruma katılarak katkı veren tüm ilgililere teşekkür ediyor, bu vesileyle çölleşme ve iklim  değişikliği konularında duyarlı tüm birey ve kurumları, Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformuna katılmaya ve/veya gönüllü olarak Platformun çalışmalarına destek vermeye davet ediyoruz. Platform Mutabakat Metni işbirliği anlaşması şeklinde hazırlanmıştır gözlemci ve yeni üyelerimize takdim etmek isteriz." dedi.

Platform ve Forum hakkında MeteorolojiFM ve  TRT Ankara Radyosuna program yapan platform üyeleri çölleşme ve iklim değişikliği konularında gençlerin görüşünü belirttiler. Konuyla ilgili talep, görüş ve öneriler, Platform Mentörü Mustafa ÇETİN‘e; cetin516@gmail.com veya Bilge Nesil Gençlik Derneği temsilcisi Süleyman ÇETİN’e; suleymancetin10@gmail.com  e-posta adreslerinden ulaştırılabilir.Yorum Gönder

0 Yorumlar