Kent Bahçeciliği Ve Balkon Çiçekçiliği Tarihi 1600’lü Yıllara Kadar Uzanıyor

Bir eğilim olarak son zamanlarda hızla yayılıyor olsa da aslında kent bahçeciliğinin tarihi 1600’lü yıllara kadar uzandığı bilinmektedir.

Babil’in Asma Bahçeleri, Hevsel Bahçeleri, Yedikule Bostanları Kent Bahçeciliği ve Balkon Çiçekçiliği konusunu daha da ileri tarihlere uzandırdığını söyleyebiliriz.

İngiltere’de 1600’lü yıllarda toprak “çitleme” yoluyla soylulara tahsis edilmeye başlanmıştı. Bunun sonucu olarak da köylülerin toprak üzerinde hiçbir hakkı kalmamıştı. Toprakların işlenebilmesini mülk sahiplerinin arzusuna bırakan bu gelişme, bir “çıkış” yolu getirdi beraberinde; köylüler boş arazileri tarlalara ve bahçelere dönüştürmeye başladılar. Kent bahçeciliğinin doğuşuyla ilgili bir hikaye de bu şekilde anlatılır.

1893-1897 yıllarına geldiğimizde ise Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan ekonomik krizin dünya genelinde işsizlik ve yetersiz beslenme sorunlarını ortaya çıkardığını görüyoruz. Bir çözüm olarak Detroit Belediye Başkanı Hazen Stuart Pingree, boş alanlarda tarım yapmayı destekledi; bu yıllarda kurulan bahçeler “Pingree’s Patato Patches” adıyla anıldı. Bu kent bahçeleri, yetersiz yiyecek sorununu büyük ölçüde azalttı.

Nüfus artışı ve kentte yaşam oranının yükselmesi ivme kazandırdı
Amerika’da bir başka gelişme daha oldu aynı dönemlerde. 1860-1910 yılları arasında nüfusun 31,4 milyondan 91,9 milyona yükselmesi ve halkın yüzde 46’sının kentlerde yaşamaya başlaması, hem suç oranlarında artışa hem de beslenme ve barınma ihtiyaçlarına ulaşma konusunda gerginliklere yol açtı. Bu sebeple Kuzey Amerika’da City Beautiful Movement (Güzel Kent Hareketi) adı altında bir şehir ve bölge planlama reformu ortaya çıktı. Bu reformun katkıları arasında şehirlerde kent bahçelerinin kurulması da vardı.


Fransa’da da Sanayi Devrimi sonucunda kırdan kente göç eden kişiler ve yoksul işçiler boş alanları işleyerek ailelerinin sebze ve meyve ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla kent bahçeleri kurdular.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde filizlenen Zafer Bahçeleri de, kent bahçeciliği tarihinde önemli bir adım. Vatandaşların çabalarıyla yapılan bu bahçelerde amaç, gıda üretimi üzerindeki baskıyı azaltarak dolaylı yoldan savaşa destek olmaktı.

20’nci yüzyıla gelindiğinde kent bahçelerinin Amerika’da ve Avrupa’nın birçok ülkesinde ivme kazanmaya başladığını söyleyebiliriz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar