Çölleşme ile Mücadelede; Ankara Sonrası, Ordos Öncesi

Çin Konferansın Ev Sahipliğini Yapacak
Çin Ulusal Ormancılık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamasında Ordos kentinde Eylül ayında BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 13. Taraflar Konferansı'na (UNCCD COP13) ev sahipliği yapacağını açıkladı. Konferansa taraf 195 ülkeden yaklaşık 1400 temsilci katılacağını ifade etti. Çin’de İç Moğolistan’ın bir ili olan Ordos Şehrinde hazırlıklar devam ettiği bildirildi.

COP13’de, 2018-2030 yıllarını kapsayan "BM Çölleşmeyle Mücadele sözleşmenin yeni stratejik çerçevesinin" oluşturulmasının hızlandırılacağını beklenmektedir. Bu ev sahipliliği, Çin'in çölleşmeyle mücadele konusunda üstlendiği sorumluluğu ve ortaya koyduğu arzuyu göstermektedir.

04-15Eylül2017 tarihlerinde Çin Ordos kentinde yapılacak olan BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 13. Taraflar Konferansı (COP13)’na kadar Türkiye Dönem Başkanı olarak çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Dönem Başkanlığı ve sonrasında Ankara Girişimi adı altında bir dizi çalışmalara öncülük edecektir.
  
Türkiye’nin Arazi Tahribatının Dengelenmesi Hedefleri
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 15. Hedefi (SKH) 2030 yılına kadar, “Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak” olarak kabul edilmiş, bu hedefe bağlı olarak 15.3 maddesinde; 2030 yılına kadar,  çölleşme ile mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen araziler dâhil bozulmuş arazi ve toprakların rehabilite edilmesi, dünyanın arazi tahribatının dengelenmesinde (LDN-ATD) çaba göstermesi, olarak kabul edilmiştir.

12-23 Ekim tarihlerinde Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (UNCCD Ankara COP12)Ülkemiz ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. COP kararları 3. Maddede 2030 yılına kadar ülkelerin gönüllü Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) hedeflerinin belirlenmesi, yapılan çalışmaların ve arazi tahribatı trendlerinin izlenmesi istenmektedir. Bu anlamda Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) hedefleri raporunu yayımlanmıştır. Bu rapor ile ülkemiz öncü konumda olmuştur.

Çölleşme İçin Gençlik İnisiyatifi- YİD2
Ankara COP12’de Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu kurulmuştur. Bu platform, ilgili üye STK’ların kurumsal ve gençlik hedef kitlesi için çölleşme ve iklim değişikliği konularında “ilgili gençler başta olmak üzere, orman, çevre, ziraat, toprak, biyoloji, doğa bilimleri… gibi bölüm gençlerinde/öğrencilerinde” farkındalık oluşturmak ve kapasite artırım çalışmaları yapılması amacını taşımaktadır.

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Gençlik Platformu olarak bundan sonra Çölleşme İçin Gençlik İnisiyatifi (Yauth İnitiative of Desertification, YİD) olarak anılacak programda yapacaktır. Daha önce yapılan çalışmalarında gençlere ve ilgililere çağrıda bulunmuş olan platform COP12 kararlarına yansıyan bir çalışma yapmıştır. Çin Hükümetinin ev sahipliğinde yapılacak olan COP13’de yapılacak olan YİD-2 ile gençler konferansa enerji katmaya çalışacaklardır.

Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli
Tüm bu süreçlerin ortak sonucu olarak; Arazi Tahribatı eğilimlerini izlemek ve hedef oluşturmak maksadı ile belirlenen 3 göstergenin; Toprak örtüsü, Arazi verimlilik indeksi, Yeraltı ve yerüstü toprak karbonu stoklarının izlenmesi gerekmektedir.  Bu anlamda Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli Ve Haritalanması Projesi başlatılmıştır.


Sonuç olarak; Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu Arazi Tahribatının Dengelenmesi Hedefleri’ni beyan etmiştir. Diğer yandan bu konuda olduğu gibi Ankara Girişimi adı altında ülkemizde ve uluslararası alanda çalışmalar yürütmektedir. Ankara’da yapılan COP12 sonrasında Çölleşme İçin Gençlik İnisiyatifi gibi bazı özel çalışmalarda bulunmaktadır ve bunları devam ettirecektir. Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli’de ülkemizin bu alandaki çalışmalarını öne çıkarmaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar