Sürdürülebilir Kurak Alan Orman Yönetiminde Sertifikalandırma Çalıştayı Yapıldı


Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında 26 Ocak 2018 tarihindeSürdürülebilir Kurak Alan Orman Yönetiminden Doğan Fırsatlar; Orman Yönetim Konseyi Çalıştayıgerçekleştirildi. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Cafer Orhan ve FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Yuriko Shoji açılış konuşması yaptılar.
FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Yuriko Shoji açılış konuşmasında; “Küresel fayda sağlayan ormanlar ve ağaçlar odun ve odundışı ürünlerle beraber 120 milyar dolarlık pazara sahiptir. Ormanların ekonomik, ekolojik, kültürel ve sosyal faydaları vardır. Fakat bu faydalar Sürdürülebilir Orman Yönetimi ile sağlanabilmektedir.” dedi.
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Cafer Orhan yaptığı açılış konuşmasında; “Konya Kapalı Havzasında bu proje ile; bozulmuş orman ve mera alanlarının rehabilitasyonu, iklim dostu tarımsal uygulamaların gerçekleştirilmesi, kapasite geliştirme ve izleme çalışmalarının yürütülmesi ve bunların yanı sıra sürdürülebilir arazi yönetiminin sağlanması için kolaylaştırıcı ortamın oluşturulması gayesiyle çalışmalar yürütüyoruz.”
Proje kapsamında model çalışmalar çeşitli çalışmalar yapıldığını vurgulayan konuşmasında Genel Müdür Yardımcısı Orhan; “Bugün burada bir araya geldiğimiz FSC Sertifikasyonu çalıştay ile;  sürdürülebilir orman yönetimi uygulamaları, orman yönetiminin ve FSC aracılığı ile Orman koruma ve gözetim zincirinin sertifikalandırılması hakkında bilgiler edineceğiz. Şu an itibariyle ülkemizde “normal kapalı” durumdaki yaklaşık 2 milyon 400 bin hektar orman alanı için FSC sertifikası alınmış durumdadır. Fakat boşluklu kapalı ormanlarda FSC sertifikasyonu henüz yapılmamıştır. Bu tip alanlar için de bir FSC Standardı bulunmakta olup, bu Proje kapsamında söz konusu standart ile sertifikasyon yapılması ve bu alanda üretilen bal için ürün standardı alınması kararlaştırılmıştır. Sertifikasyon sürecinin hem ülkemiz açısından bir ilk olması, hem de edineceğimiz tecrübelerin daha sonra benzer şartlara sahip Orta Asya ülkeleri ile paylaşılması bakımından önem arz etmektedir.” dedi.
Çalıştay Fatma Güngör’ün Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi, Dr Çağlar Başsüllü tarafından Kurak Mıntıka Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi, Mats Nordberg tarafından Orman Yönetimi Sertifikalandırmasının Etkileri, Mariam Mattila tarafından FSC Sertifikalandırmasının Sunduğu Fırsatlar, Fadime Karagöz tarafından Türkiye’de Sertifikalandırma Süreci, Mustafa Çiftçi tarafından Türkiye’nin Sertifikalandırma Tecrübeleri, Giulia Corradini tarafından Akdenizde FSC Deneyimi, Mustafa Çiftçi tarafından Sertifikalandırma İçin Yol Haritası sunumlarıyla devam etmiştir.
Çalıştayda ormancılıkta sertifikalandırma hakkında bilgi ve tecrübeler paylaşılmış ve proje alanı Konya Kapalı havzasında yapılacak sertifikalandırma çalışmaları hakkında konular görüşülmüştür.
Çalıştaya; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü uzmanları, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Uzmanları, Orman Yönetim Konseyi(FSC) uzmanları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, Konya ve Karaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü Konya Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama ve Odun Dışı Orman Ürünleri Şube Müdürleri, Ereğli ve Karaman Orman İşletme Şefleri, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü temsilcileri gibi kurum temsilcileri ve uzmanlar katılım sağlamıştır.
Yorum Gönder

0 Yorumlar