Tarımın Geleceği TİGEM, Ormancılığın Geleceği DKMP Olabilir

"Devletçilik, 1- Bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin devlet girişimiyle, devlet eliyle olabileceğini öne süren görüş, öğreti. 2. Devletin, ekonomik yaşama doğrudan doğruya el attığı sisteme verilen ad" olarak bilinir.

Gıda Arzı güvenliğinin tehlikesi, çiftçilerin üretim alışkanlığının değişmesi..vb gibi tarımsal üretimde ve gıda arzı da sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yüzden devlet gıda arzı güvenliğini yani gıda fiyatlarını ve stokları dengelemek için ithalatçı duruma düşmektedir. Bu anlamda tarımsal üretimi dengelemek için  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin tarım ve tarıma dayalı sanayiinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile 8 Haziran 1984 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak kurulmuştur. Yani anlaşıldığı kadarıyla devletçilik politikasıdır ve son dönemde daha da faydası gün yüzüne çıkmıştır. Öyle ki daha fazla tarımsal üretimi devlet eliyle yani TİGEM ile yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu yerel yönetimleri yani Belediyelerde çok iş düşmektedir. Her toplantıda söylediğimiz gibi bir gün belediyeler tarım firması ya da Kooperatifi kuracaktır. Diğer yandan bu konuda ziraat mühendislerinin şeflik bazlı çalışması gerekmektedir böylece her şefe belli miktar köy verilir. Bu şekilde her Ziraat Mühendisi arazi çalışmaları yapması teşvik edilir.

Peki ormancılık üretim konusunda OGM'ye ve doğa koruma konusunda DKMP'ye görev tanımlanmışken üretim harici tüm işletmeler neden bir kuruma verilmez? Yani ormancılık işletmeleri genel müdürlüğümüz olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü neden kapanması konuşulur?

ORÜS, ORKÖY, AGM, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin kapanmasının sıkıntısını hepimiz yaşamadık mı Hükümet icraat olarak Millet Bahçesi kültürü oluşturmaya çalışırken Doğa Eğitimleri bizim camiada neden pek az konuşulur?

Milli Parklar Kurumu 60. Yaşında..

En yeni ismiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) 1958 yılında özel statülü korunan alanlar(Milli Parklar, Tabiati Koruma Alanları, Sulak Alanlar...vb) korumak idare etmek, av ve yaban hayatı programlarını yürütmek geliştirmek, Biyoçeşitliliği zenginlestirmek amacıyla kuruldu. Bölge müdürlükleri ile bu statülü alanları idare ediyor. Genel Müdürlüğün birimleri ekteki şemada verilmiştir.

DKMP'ı Yeniden Yapılandırmada Tünelden Önceki Son Çıkış

 Millet Bahçeleri Projesi fikir babasını tanırım. O yüzden ufaktan onun düşüncelerine uygun Doğa Kültürü Eğitimi programları düzenliyoruz.  Belki de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün son çıkış kapısı ekoturizm ve doğa turizmi anlamında tüm işletmeleri işletmek, Biyoçeşitliliği Korunan Alanları ve Milli Parkları korumak ve ihya etmek, Millet Bahçesi kültürüne uygun Doğa Kültürü Eğitimine daha da önem vermektir. Avcılığı bilen yani eli tüfek tutan bireyler yetiştirmek savaşta-barışta yapılabilecek en stratejik çalışma olduğunu düşünüyorum ki bu görev sadece askeriyenin olmamalı... Korunan Alan statüsündeki orman kaynaklarını ve biyoçeşitliliği korumak ancak devletçilik ilkesiyle sağlanabilir.

Özet Olarak;
Unutulmamalıdırki ORÜS, ORKÖY ve AGM olmak üzere 3 ormancılık genel müdürlüğü geçmiş yıllarda kapatılmıştır. Bunların sıkıntıları kabul edilse de edilmesede hala yaşanmaktadır. Yeniden yapılandırma döneminde ve üretimin öneminin farkında olduğumuz şu günlerde TİGEM gibi tarımda devletçiliğin önemi hergeçen gün artmakta ve ormancılık birimlerinde bu anlamda bir kurumun (yani DKMP'ın) güçlendirilmesi gerektiği gün yüzüne çıkmaktadır. Bu anlamda da ormanların hizmet ve dışsallıklarına odaklanmasında fayda vardır. Korunan alanlarımızın hepsinin hizmetleri ve dışsal faydaları oldukça önem kazanacaktır.

Orman Yüksel Mühendisi
Mustafa Çetin
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü BirimleriYorum Gönder

0 Yorumlar