Orman Anaokulları Ne Demek?

Orman Anaokulları ile orman ve doğa içinde düzenli olarak gerçekleşecek eğitimler, yarışmalar, deneyler, oyunlar; gözlem yapma, araştırma, soru sorma ve cevap verme, keşfetme, kavramları yaşayarak öğrenme, öğrendikleri arasında ilişki kurma, takım çalışması yapabilme, empatik düşünebilme gibi birçok becerilerin gelişmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda çocuklar doğa içinde bütün duyularını aktif olarak kullanabileceklerdir. Diğer taraftan doğayla aralarında güçlü bir ilişki kurma imkanı ortaya çıkacaktır.

Orman Anaokulları Amaç ve Hedefleri

Orman Anaokullarında temel amaç ana okullarda 4-6 yaş arasında eğitim alan çocukların doğa ile bir program ve organizasyon çerçevesinde ilişki kurmalarıdır.


Söz konusu ilişki ile hem kavram öğrenimi hem becerilerin gelişimi hem de doğayla çocukların arasında güçlü bir ilişki kurulması hedeflenmektedir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar