Uluslararası Orman Eğitimi Konferansı ve Açık Çağrısı

Uluslararası Orman Eğitimi Konferansı 22-24 Haziran 2021 tarihlerinde FAO, IUFRO, ITTO, CIFOR/ICRAF ile UNFF ve UNFCCC sekretaryası katılımıyla yapıldı.

Ormanlar; ürün, hizmet ve dışsallıkları ile hem insanlara hem de diğer canlıların birçok fayda vermektedir. Ormanların faydalarını eğitime kazandırmak için eğitmenler ve gelecek nesiller temel bilgilere sahip olmalıdır. Diğer yandan orman ve doğa insanların kadim yaşam alanı olduğu unutulmamalıdır.

Orman Eğitimi Eylem Çağrısı, dünya çapındaki paydaşlardan, dünya çapında orman eğitimi, kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımını güçlendirmek için acil eylem çağrısında bulunan toplu bir çağrıdır ve onay için herkese açılmıştır.

Bu konferansın açık çağrısını şu şekilde okuyabiliriz;

1.       Tüm eğitim ve öğretim seviyelerinde orman eğitimini iyileştirmek için politika ve stratejileri güçlendirmelidir;

 2.       Ormanın toplumsal faydalarına ilişkin farkındalığı artırmak ve hedeflenen iletişim yoluyla gençler, her yaştan öğrenciler ve genel halk arasındaki imajlarını geliştirmelidir;

 3.       Orman Eğitimi tüm seviyelerde daha bütünsel ve disiplinler arası bir anlayışı teşvik etmeli; orman ve ağaç yönetiminde cinsiyet, yaş, hak temelli yaklaşımlar, sosyal içerme ve peyzaj değeri gibi faktör daha fazla takdir edilmeli; geleneksel bilginin yaygınlaşması ve yerli halkların daha iyi anlaşılması sağlanmalıdır;

 4.       Orman okulu müfredatta daha fazla yer verilmeli; ormanla ilgili öğrenme materyalleri daha fazla kullanılmalı; orman uzmanları orman okulunun tüm kademelerinde daha fazla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmalıdır;

 5.       Paydaşlarla istişare içinde zamanında orman müfredatı, gelişmiş öğretim yaklaşımları, teknik ve dijital araçlar geliştirilmeli, çevrimiçi öğrenme platformlarının zenginleştirilmeli; kanıta dayalı bilimsel ve geleneksel bilgi ile eğitmen eğitimi elverişli hale getirilmelidir;

 6.       Orman eğitimi için finansal araçlar olan araştırma ve yayım program ve projeleri, eğitmenlere burslar, uluslararası değişim fırsatları, stajlar ve yarı zamanlı çalışma fırsatları sağlamalıdır;

 7.       Orman okulu, orman anaokulu, doğa temelli eğitimler, çevre eğitimi, ekolojik okuryazarlık eğitimi, doğa eğitimleri, okul dışı öğrenme ortamları ve diğer açık hava öğrenme eğitimlerinin yaygınlaştırılması desteklemelidir;

 8.       Bilginin yayılmasını hızlandırmak, ağ oluşturmayı kolaylaştırmak ve işbirlikçi eylemi teşvik etmek de dahil olmak üzere orman eğitimi paydaş katılımını, orman okulu sürdürülebilirliği ve ortaklıklarını güçlendirmelidir.

Siz de imzalayabilirsiniz...

İlgili web sayfası:

Tıklayınız


Yorum Gönder

0 Yorumlar