Biyoçeşitlilik Ve İklim Hedeflerinin Arazi Kullanım Politikasına Entegrasyonu Raporu

Özet olarak iklim değişikliği, SAY, SKA gibi gündemleri entegre etmek, arazi üzerindeki rekabet eden talepleri (örneğin, tarım, orman, mera, korunan alan, kırsal kalkınma altyapısı, vb.) yönetmek için arazi sınıflaması ve mekansal planlama gerektirir. Diğer bir anlamda karbon yutak alanların (karbon havuzlarının) tespit edilmesi gerekiyor. 

Ülkeler, bir ülkenin doğal karbon, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri stoklarının haritasını çıkararak, 2030 yılına kadar sürdürülebilir arazi kullanımına yönelik bir rota çizebilir.

Belkide ekosistem restorasyonu/rehabilitasyonuna geçmeden önce ekosistem hizmetleri haritalarını hazırlamak gerekiyor.

Rapor; https://resources.unsdsn.org/the-integration-of-biodiversity-and-climate-objectives-in-land-use-policy?_ga=2.78974228.1400310076.1635857649-1845322552.1635857649
Yorum Gönder

0 Yorumlar