Arazi Kullanımı Entegrasyonu ve Ekosistem Sınıflandırması

Biyoçeşitlilik Ve İklim Hedeflerinin Arazi Kullanım Politikasına Entegrasyonu Raporu

Özet olarak iklim değişikliği, SAY, SKA gibi gündemleri entegre etmek, arazi üzerindeki rekabet eden talepleri (örneğin, tarım, orman, mera, korunan alan, kırsal kalkınma altyapısı, vb.) yönetmek için arazi sınıflaması ve mekansal planlama gerektirir. Diğer bir anlamda karbon yutak alanların (karbon havuzlarının) tespit edilmesi gerekiyor. 

Ülkeler, bir ülkenin doğal karbon, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri stoklarının haritasını çıkararak, 2030 yılına kadar sürdürülebilir arazi kullanımına yönelik bir rota çizebilir. Belkide ekosistem restorasyonu/rehabilitasyonuna geçmeden önce ekosistem hizmetleri haritalarını hazırlamak gerekiyor.

Rapor; https://resources.unsdsn.org/the-integration-of-biodiversity-and-climate-objectives-in-land-use-policy?_ga=2.78974228.1400310076.1635857649-1845322552.1635857649

Ekositem Hizmetlerinin Arazi Tabanlı Sınıflandırılması

Ekosistem Hizmetlerinin Ortak Uluslararası Sınıflandırması'na (CICES) göre 34 ekosistem hizmeti (EH) tanımlanmış, değerlendirilmiş ve haritalanmıştır. Uzman görüşü kullanılarak, CORINE arazi örtüsü sınıflarına göre EH potansiyellerine göre puanlanmıştır. Toplam EH potansiyeli, ağırlık olarak özgüven puanlaması kullanılarak, uzmanların görüşlerinin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Her bir EH potansiyeli (Düzenleme, Sağlama ve Kültürel EH) için harita üretilmiş ve sıcak soğuk nokta analizleri yapılmıştır. 

Çalışmada ormanlık alanların en yüksek toplam EH potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Bu konuda yürütülen benzer bir çalışma Surinam ve Fransız Guyanası’nda yaptıkları araştırmadır. Bu araştırmada uzman tabanlı EH arz matrisleri arazi örtüsü/alan kullanımı verileriyle birlikte kullanılmış ve analiz edilmiştir. Çalışmada orman ekosistemlerinin en yüksek EH kapasitesi taşıdığı ve deniz ve su ekosistemlerinin de ormanlardan sonra yüksek kapasitede olduğu belirlenmiştir. 

Makale; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1941662Yorum Gönder

0 Yorumlar