GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) UYGULAMALARI

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Nedir?

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre “geleneksel tıp”, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı -izahı yapılabilen veya yapılamayan- bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.

“Tamamlayıcı tıp” ise, ilave yarar sağladığına inanılan sağlık uygulamalarının konvansiyonel tıpla birlikte kullanılması sonucu kazandığı anlamdır.
Türkiye'de GETAT Uygulamaları
2014 yılında 663 sayılı KHK’ye istinaden Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı ihdas edilmiş olup, yönetmeliği de hazırlanmıştır. Ünite ve uygulama merkezlerinde yapılabilecek uygulamalar 15 alt başlıkta toplanmıştır.

Hint ve Amerikan GETAT Sistemi

Medikal plüralizm de hemen her ülkede mevcuttur. Örneğin Hindistan’da beş düzeyde egemen sistem bulunur: (1) biyotıp, tıp okullarından yetişen pratisyenler, (2) ”yerel” tıp sistemleri, Ayurveda, Unani ve Siddha tıp okullarından yetişenler, (3) homeopati, gerekli kursu tamamlayanlar, (4) dini alimler veya olağanüstü iyileştirme gücü olan rahipler ve (5) yerel sağaltıcılar, kırık-çıkıkçılar ve ebeler. Hükümet resmi olarak biyotıbbı desteklemekle birlikte geleneksel tıbbı da meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) biyotıbba rekabetçi veya tamamlayıcı olarak ayurveda, homeopati, botanik tıbbı, karyopraktis gibi birçok uygulama bulunmaktadır ve bu sektördeki ekonomik hacim nerde ise biyotıbba yakındır. Örnekler hemen her ülke için çeşitlendirilebilir. Açık olan gerçek şudur ki bireyler çeşitli nedenlerle biyotıp dışındaki sağlık sistemlerine de başvurmaktadırlar ve farklı sistemleri aynı anda kullanabilmektedirler. 

GETAT 'da Son Durum

Türkiye'de 15 tane resmi GETAT uygulaması varken aslında bunu 30 a çıkarmak mümkündür. Bazı uygulamaların standartlarını oluşturmak mümkün olmamıştır. Auriküloterapi (Fransız Kulak Akupunkturu) ve biorezonans(kuantum fiziği metodu veya mora terapi) gibi bir çok uygulamada yeni uygulama sahaları bulmaktadır. 

İlki 2017'de yapılan ve ikincisi 2019'da yapılan Uluslararası GETAT Kongresi bu konuda önemli mesafeler katedilmesine vesile olmuştur. Hayat ağacı sembolü ile Anadolu Tıbbı, Lokman Hekimler ve İbni Sina ana temalarıyla benimsenen uygulamalar üzerine bir çok bildiri, yan etkinlik ve uzman buluşmaları yapılmıştır. 

Türkiye 'de mevzuat gereği tıp ve diş fakültesi mezunları GETAT Klinikleri açmakta ve lisansı ile bunu belgeleyebilir. Diğer bilgi ve tecrübe sahipleri bunu belgeleyemez. Ama uygun her lisans mezunu lisans üstü çalışmalar yapabilir.

Kongre bildiriler kitabı: https://getat2019.saglik.gov.tr/static/getat-kongre-ozet-kitabi.pdf

İnsanlar Neden GETAT Uygulamalarını Tercih Ediyor?

  1. GETAT eğiliminin en önemli nedeni, hastanın hâlihazırda almakta olduğu biyomedikal tedaviden umduğunu bulamaması ve hissettiği memnuniyetsizliktir. Tatmin olmayan hastaların büyük çoğunluğu, olası bütün ilaç tedavileri aldıktan sonra, tedavinin sınırlı bir başarı elde ettiği durumlarda ya da tedaviden beklenen etkiyi göremediğinde GETAT uygulayıcılarına danıştıklarını belirtmişlerdir.
  2. Çalışmaya katılanlar, birçok konvansiyonel ilacın yan etkileri ve toksisitesi gibi konular hakkında giderek daha fazla endişeye kapıldıklarını ifade etmişlerdir. Ağrı kesici ilaçların yetersizliği ve gastrointestinal kanama gibi yan etkileri hastalarda modern tıp kullanımını sınırlandırabilmektedir. Ayrıca ölümler ve hastaneye yatışın başlıca nedenlerin olan hastane enfeksiyonları ve antibiyotiklere karşı artan direnç yüzünden hastalar hastane ortamından uzaklaşarak daha az toksik olduğunu düşündüğü alternatifler arayışlara girmektedir. Bitkisel tedavilerin daha zararsız olduğu kanaatiyle de iyi hekimlik uygulamalarının yapıldığı sertifikalı-güvenilir bir GETAT kliniğine başvurmaktadırlar.
  3. Hastalar kendilerine özel zaman ayrılıp dinlenilmesini ve doktoruyla hastalığı ve tedavisi hakkında daha samimi bir diyalog kurmak istiyorlar. Bazı hastaların gözünde ilaç tedavisi hala kişisel olmayan ve teknolojiye bağımlı mekanik bir yöntem olarak görülüyor. Hastalar; doktoruyla lezyonlar, hastalık isimleri ve laboratuvar değerleriyle değil, kendilerini zor ve karmaşık yaşamları olan dertli insanlar olarak gören bir hekim olarak “dertleşmek” istiyor ve otoriter değil kendileriyle empati kuracak sırdaşlar arıyorlar.
  4. Her şeye rağmen bazı eleştiriler olsa da GETAT tedavileri hastalara bir şekilde cazip gelmeye devam ediyor. Çünkü aradıkları şifaya kavuşabiliyorlar. İnancının, beklentisinin ve algılarının çoğu kez doktorlar tarafından ihmal edildiğini düşünen bu hastalar hastalığın doğası ve manası ile ilgili inanç ve ritüeller içeren uygulamalara kolaylıkla yönelebiliyor. Öyle ki bazı hastalar doktorların sadece reçeteli ilaçlar vermesi durumunda kendileriyle uygun şekilde ilgilenmediklerini ifade etmişlerdir. Hatta öyle ki bazı hastalar, fiziksel aktivite, oruç, meditasyon, aromaterapi ve diyet gibi farmakolojik olmayan alternatif tedavilere değinmeyen doktor tavsiyelerini de rahatlıkla kulak ardı edebilmektedirler.
Kaynak; http://turkishfamilyphysician.com/makaleler/derleme/medikal-pluralizm/
Siz de Besler Şifa Atölyesinden GETAT ile ilgili danışmanlık alabilirsiniz. 

BESLER ŞİFA ATÖLYESİ
"Doğallığın tam adresi"
Bilgi: www.instagram.com/beslersifa
beslersifa@gmail.com


Yorum Gönder

0 Yorumlar