Hak Temelli Yaklaşım Kapsamında Yeşil Orman Okulu

Hak Nedir?

Kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatlerine "hak" denilir.

İnsan Hakları Ne Demektir?

Sırf insan olarak var olduğumuz için sahip olduğumuz haklara insan hakları denir. Bu haklar hiçbir devlet tarafından sonradan verilmez. Bu evrensel haklar, milliyet, cinsiyet, ulusal veya etnik köken, renk, din, dil veya diğer herhangi bir statüden bağımsız olarak hepimiz doğuştan hak ederiz. 
Bu haklar en temel haklardan - yaşam hakkından - gıda, eğitim, çalışma, sağlık ve özgürlük hakları gibi hayatı yaşamaya değer kılan haklara kadar uzanır.

Hak Temelli Yaklaşım Nedir?

1948 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre, tüm insanların eşit ve devredilemez hakları, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelini oluşturmaktadır.

Hak temelli yaklaşım, en çok aykırılaştırılan, dışlanan veya ayrımcılığa uğrayan kişilere odaklanır. Bu yaklaşım, müdahalelerin nüfusun en marjinal kesimlerine ulaşmasını sağlamak için genellikle cinsiyet normlarının, farklı ayrımcılık biçimlerinin ve güç dengesizliklerinin analizini gerektirir.

"Hak temelli yaklaşım", henüz hak olarak tanımlanmayan bir konunun tanınması ya da tanınmış bir hakkın uygulanması için savunuculuk çalışmaları da yapar.


* Hak temelli yaklaşımı benimsemiş sivil toplum örgütleri yaptıkları çalışmaları evrensel insan hakları hukuku ile temellendirirler (hak temelli tamlaması buradan geliyor).

 •  Ayrım gözetmezler,
 •  Hakkaniyetli ve adaletli davranırlar,
 •  İnsanlık onuruna saygıyı esas alırlar,
 •  Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini uygularlar.

Hakkını savundukları grupların kendi faaliyetlerini ve kararlarını yönlendirebilmeleri için onların katılımını sağlamaya çaba gösterirler, katılımcı yaklaşımları örgütsel yapılarına dahil etmeye çalışırlar.

Hakkını savundukları grupların sesi olabilirler,

Hakkını savundukları grupların, haklarını kendilerinin talep edebilmeleri için hem onları hem de talepleri yerine getirmek zorunda olan yapıları / sistemleri / mekanizmaları desteklerler, eleştirir ya da değiştirirler.


Hak Temelli Yaklaşım Kapsamında Odak Alanlarımız:

 • Çevre ve Ekolojik haklar
 • Çocuk hakları
 • Eğitim ve öğrenim hakkı
 • Dijital haklar
 • Gelişme Hakkı
 • İletişim hakkı, ifade medya ve basın özgürlüğü
 • Hayvan hakları
 • Kültürel haklar
 • Sağlık hakkı
 • Sürdürülebilir kırsal ve insani kalkınma
 • Ulaşım hakkı
 • Şeffaflık ve bilgiye erişim hakkı
 • Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlikYorum Gönder

0 Yorumlar