Su Şurası Katılım Raporu

17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve geleceğe ışık tutması maksadıyla  Bakanlığımız tarafından I. Su Şurası gerçekleştirilecektir. 

I. Su Şurası kapsamında;

1.      Ø  Su Verimliliği,

2.      Ø  Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi,

3.      Ø  Su Hukuku ve Politikası,

4.      Ø  Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri,

5.      Ø  Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi,

6.      Ø  İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum,

7.      Ø  Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri,

8.      Ø  Su Kaynaklarının Geliştirilmesi,

9.      Ø  Tarımsal Sulama,

10.  Ø  Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler),

11.  Ø  Su, Orman ve Meteoroloji,      olmak üzere 11 çalışma grubu yer almaktadır. 

Çalışma gruplarında Bakanlığımız ile birlikte 56 farklı üniversiteden 130'a yakın akademisyen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, 33 ulusal sivil toplum   kuruluşundan,  büyükşehir belediyelerinden  ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su kullanıcılarının da dahil olduğu tüm paydaşlarla birlikte çalışılmıştır.

Bizde ÇEM adına Su Kaynaklarının Korunması ve İzlenmesi Çalışma grubundaydık.

 

Sayın Başkan,

Değerli çalışma grubu üyeleri, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Dünya içme suyunun insan haklarına göre ücretsiz olması gerektiğini savunuyor. Su Hakkı daha çok konuşulmalıdır. İçme suyunun bir hak olduğunu savunursak; su stresini, havzalar arası transferini, havza korumayı, suyun bütçesini, suyun ücretlendirilmesini daha iyi anlarız diye düşünüyorum.

Dün gönderilen taslak çalışma belgesinde çok uğraş verdiğimiz ve şu an su yönetimi Genel Müdürlüğü uhdesinde olan Ulusal Havza Yönetimi Strateji Belgesinin de eklenmesini ve bu konuda mütala edilmesini istirham ediyorum. Bilindiği gibi Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi için oldukça emek sarf edildiğini iletme ihtiyacı hissettim.

"Sağlam veri sağlam sektörde bulunur." anlayışı ile Genel müdürlüğümüz adına Havza bazlı çalışmalardan biri olan Dinamik Erozyon Modeli İzleme Sistemi yani DEMİS ile sedimentinde dayalı erozyon konusunda değinmek isterim. Havzalarda İzleme Sistemleri konusunda oldukça deneyim kazandık. İzleme; akıllı, dinamik, uydu, sisteme bağlı, sayısal veriye bağlı izleme olmadıkça İzleme ve Değerlendirme sağlıklı olmadığını dile getirmek isterim.

Üçüncü olarak da her Şura belgesinde olabileceği gibi Güçlü Zayıf Tehdit Ve Fırsatlar olarak GZFT analizi ya da PESTLE gibi diğer analiz yöntemlerinden birine yer verilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Böylece potansiyeli ve fırsatları görmeye ihtiyacımız da giderilmiş olacaktır. Diğer yandan bu şuranın diğer çalışma grupların da GZFT analizi yapıldığı konusunda değmek isterim. Bizim çalışma grubumuz da bir analiz yöntemini seçmesinde fayda olduğunu arz ediyorum.

Galeri ormancılığı dediğimiz yani dere içlerinde su kalitesini arttırmaya yönelik ağaçlandırmalar konusunda herhangi biri sayısal veri edinilememiştir. Fakat 2015 yılı itibariyle tamamlanan Orman ve Su projesini dolayısıyla "Orman Planlama Çalışmalarında Hidrolojik Fonksiyon” u ele alan bu projeyi de takdirlerinize arz ediyorum.

Herkse selamlar.

Mustafa Çetin


Yorum Gönder

0 Yorumlar