Anadolu ve Biyoçeşitlilik Zenginliğimiz

İnsanlık olarak tüm dünyada yaban hayatıyla kurduğumuz sorunlu ilişkiyi tersine çevirmek için atılan adımları sıkılaştırmalıyız.

Dünyada biyolojik çeşitliliğin büyük ölçüde korunması için saptanan 36 sıcak noktanın üçünün kesiştiği tek ülke Türkiye. Bunlar, Akdeniz, Kafkaslar ve İran-Anadolu sıcak noktaları.


Sıcak noktalar dünyanın bitki, kuş, memeli, sürüngen ve yüzergezer canlılarının yüzde 60 kadarına ev sahiapliği yapıyor ve bunların önemli bir kısmı da endemik canlılar.


Türkiye topraklarına dokunan üç sıcak noktadan İran-Anadolu, Türkiye’ye kıta Avrupasında rastlanmayan canlılar için ev sahipliği yapma fırsatı veriyor.


Endemik türler ve nesli kaybolmak üzere olan türler  bize işaret çakıyor. Anadolu Üç tarafı denizlerle çevrili olması ve üç biyoçeşitlilik noktası açısından kesişim noktası olması sebebiyle biyoçeşitlilik açısından zengin bir konumdadır.


Dünyanın biyoçeşitlilik sıcak üzerinde

Harita:https://www.e-education.psu.edu/geog30/book/export/html/393Yorum Gönder

0 Yorumlar