İklim Krizi Kapımızda: 1950 - 2022 Yılı Sıcaklık Değişimi

Türkiye, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerin başında yer almaktadır. Türkiye'nin en sıcak bölgeleri Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgeleridir.

Bunun anlamı gerekli önlemler alınmazsa kuraklığın etkisi Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak şiddetlenecek, su kıtlığı artacak, tarımsal üretim düşer, su kıtlığı artacak, soğutmada ciddi enerji tüketilecektir.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuraklık ve sıcaklık artışı ile;

-Yerüstü su kaynakları daha fazla buharlaşacak

-Yeraltı su kaynaklarına olan talep artacak

-Yeraltı suyu ciddi ölçüde azalacak

-Yeraltından su temini için ciddi miktarda enerji tüketilecek,

-Toprak tuzlaşacak.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da;

-Acil yağmur hasadı programı başlatılmalı.

-Kuraklığa dirençli ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması başlatılmalı.

-Toprağı karbon salım alanlarından karbon yutak alanlarına dönüştürmek için çalışmalar başlatılmalı.

Kuraklık ve sıcaklık;

-Yerüstü su kaynaklarını kurutur.

-Toprağı kurutur.

-Toprağın erozyona uğramasını hızlandırır.

-Tarımsal üretim verimini ciddi oranda düşürür.

-Toprağı ve insanları fakirleştirir.

-Can ve mal kaybına neden olur.

-Tarımsal üretime ciddi darbe vurur.

-Kıtlığı tetikler.

-Ekonomik kayba neden olur.

-İşsizliği hortlatır.

-Toprağı çölleştirir.

Kuraklık ve sıcaklık artışı;

-Yaban hayatını yok eder.

-Yaban hayatının gıda kaynaklarına ulaşımı riske girer.


Kuraklığın hakim olduğu şehirlerde atık sular ileri kademe arıtılarak tarım alanlarında sulama suyu olarak kullanılması sağlanmalı.

  • Atık su dahi olsa bir damla israf edilmemeli.
  • Kuraklığın hakim olduğu şehirlerde su yoğun sanayileşmeye son verilmeli.
  • Sanayide kullanılan atık sular ileri kademe arıtılıp kullanma ve sulama suyu olarak kullanılmalı.

Bu haritalara Türkiye orman varlığı haritaları ve Türkiye su kaynakları haritaları ile eş zamanlı olarak bakarsak daha anlamlı olur. Küresel ısınma meselenin de özünde aynı neden yatıyor. Yani dünya orman varlığının bilinçli ve kontrollü bir şekilde yok edilmesi. Yeryüzünde nemi tutacak ney var? 1 orman 2 toprak orman olmayan toprakta nem kalır mı?

https://www.globalforestwatch.org/

Yorum Gönder

0 Yorumlar