İklim Şûrası Öncesi...

Yeşil Orman Okulu olarak bakanlık koordinesinde düzenlenen İklim Şurası için görüşlerimizi uzun bir rapor halinde sunduk. Fakat bizi takip eden kıymetli sevenlerimiz için kısaca özetledik;

İklim Şurası Yerel Yönetimler Raporuna Arzımız

1- İklim değişikliğine uyuma yönelik yönetişim için her şey belediyelere bırakılmamalı ve mülki idarelerin (muhtarlık, kaymakamlık, özel idare, ilçe tarım...vd.) fonksiyonu arttırılmalı,

2- Özellikle Büyük Şehirlerde bütçesi büyük yatırımların iklim değişikliği ile negatif dışsallıklarını ortaya koyan raporlar yayınlanmalı (analiz, rapor, uzman görüşleri ve düşünce kuruluşları & araştırma merkezleri önemli),

3- Belediyelerin öncelikli konularına çevre ve iklim değişikliği konuları eklenmesi için eğitimler ve etki analizleri yapılmalı (iklim konusu öncelikli sorunlarında yok maalesef),

4- Belediyeler iklim değişikliğiyle ilgili entegre projelerde yer almalı (belediyelerin entegrasyon sorunu var),

5- İklim değişikliği sebebiyle gıda arzı ve tarımsal tedarik zinciri sorunları sebebiyle belediyeler tarımsal üretime dahil olmalıdır (Bir gün bütün belediyeler tarım firması yada kooperatifi kuracak).


Arz ederim.Yorum Gönder

0 Yorumlar