Fermantasyon Tesisi Çeşitleri Nelerdir?

Kuru Sistem: Biokütle katıdır, seyreltilmeden tünelde fermente edilir. Reaktördeki kuru madde miktarı 20-40% Süreksiz sistem (batch proses)

Yarı Kuru Sistem: Bu kısımda biokütle tapa akışlı reaktörde sıvı çamur şeklindedir. Reaktördeki kuru madde miktarı 10-20% Sürekli Sistem   

Yaş Fermantasyon: Biokütle bulamaç haline dönüştürülür. Bulamaç reaktör adı verilen fermentörlerde prosese tabi tutularak metan gazı üretilir. Reaktördeki kuru madde miktarı 5-12% Sürekli Sistem


AYNI İŞLEM İÇİN KULLANILAN DİĞER TERİMLER:

 • Anaerobik fermantasyon tesisi (AD tesisi)
 • Fermantasyon Tesisi
 • Kuru fermantasyon Tesisi
 • Biyogaz Tesisi

ANAEROBİK (OKSİJEN < 1%)
 • Biyokütle + ısı => diğer gazlar+ CH4 + CO2
 • Endoterm (ısı alır)
 • Sistemdeki biyogaz (Patlayıcı)
 • Süresi 3-4 hafta
 • Son ürün = sindirim ürünü (kompostsuz)
 • Ayrışmamış Lignin

OPTİMAL KURU AD İŞLEM PARAMETRELERİ:
 • Tünel dolumu Loader yükleme
 • Sıcaklık 37-42 ºC
 • Oksijen konsantrasyonu< 1%
 • Nem 60-70 %
 • pH 7-8
 • Atık bileşimi 0,65 T/m3

Yorum Gönder

0 Yorumlar