Orman Okulunda Aletler

Orman Okulu çocukların doğa ve çevreyle daha uyumlu olmaları için çaba gösterir. Ormanda bazen lazım olabilecek ve eğitmen eşliğinde kullanılabilecek el aletleri hakkında bir görsel hazırladık. 

Bugün aldığımız orman okulu aletleri eğitimi sonrasında el aletlerinin önemini daha iyi anladık. El aletleri büyük kasların gelişimi ve işbirliği için oldukça önemlidir. İngiltere'de en iyi orman okulunun eğitmenlerinden Christian David Fox ile Orman Okulunda Pratik Beceriler (Düğümler, Aletler, Ateş) eğitimi almaya devam ediyoruz. 

Yeşil Orman Okulu olarak yaylı testere, boyunduruk burgu ve spatulayı orman anaokulunda kullanıyoruz.


Bıçak Taşımak Yasak Mıdır?

 Bu konuda 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu incelemek gerekecektir.

Tababet, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli *bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması söz konusu Kanun hükümlerine tabi değildir.* Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu aynı Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir. Orman okulunda ucu sivri değil, yivli bıçak seçilmelidir. Kılıfı olan ve şekil verilmeden yapılan bıçaklara Survival bıçak (hayati bıçak), kapanan ve fonksiyonlu cinslere çakı, avın yüzülmesi ve temizlemesine imkan veren metal kısmı geniş ağızlı olanlara av bıçağı deniliyor.

İlgili kanuna göre; ülke içinde *kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta* ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı ve bulundurulması özel kanunla veya kararla yetki verilmedikçe yasaktır.

Hocanın eposta adresi; forestschool@pm.me ve kitabının kapağını bırakıyorum.
Knots for Forest School, Wilderness Living and Other Situations
,
Tool Use for Forest School, Wilderness Living and Other Situations 

Yorum Gönder

0 Yorumlar