Avrupa Orman Pedagojisi Kongresi Daveti

16. Avrupa Orman Pedagojisi Kongresi 11- 13 Mayıs 2022 İsviçre Zürih'de yapılacak. 

İklim krizi zamanında doğada ve doğa ile birlikte nasıl öğrenilir; Avrupa perspektifinde çözümler" konulu kongreye "Yeşil Orman Okulu" olarak katılıyoruz.


Eğitimin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunması gerektiği ve çevre eğitiminin bu rol için önceden belirlenmiş olduğu açıktır. Bu özellikle orman pedagojisi ve doğa temelli çevre eğitimi için geçerlidir. Ama bunu nasıl yapabiliriz ve nasıl etkili olabilir?

  • İklim değişikliği zamanlarında çağdaş orman pedagojisi neye benziyor? Hangi projeler, programlar ve yaklaşımlar var?
  • Orman pedagojisi girdileri/müdahaleleri iklim değişikliğine katkı sağlayacak şekilde nasıl tasarlanabilir/tasarlanmalıdır? Ve nasıl daha da geliştirilebilirler?
  • İklim eğitiminden elde edilen bilgiler orman pedagojisinin metodolojisini nasıl zenginleştirebilir?

Bu ve benzeri sorular, Zürih bölgesindeki farklı ormanlarda ve ilham verici yerlerde gerçekleştirilecek olan Avrupa Orman Pedagojisi Kongresi 2022'de gündeme getirilecek ve tartışılacaktır. 

Kongre Web Sayfası İçin Tıklayınız


Yorum Gönder

0 Yorumlar