Dünya Ormanlarının Durumu (SOFO) 2022

"Yeşil kurtarma ve kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir ekonomiler inşa etmek için ormanlar"

The State of the World's Forests'ın 2022 baskısı, Ormanlar ve Arazi Kullanımı Bildirgesi ve taahhüdünün arka planında iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı da dahil olmak üzere, yeşil toparlanmayı sağlamak ve çevresel krizlerle mücadele etmek potansiyelini araştırıyor. 140 ülke, 2030 yılına kadar orman kaybını ortadan kaldırmak ve restorasyon ile sürdürülebilir üretim ve tüketimi desteklemek için çaba sarf ediyor.

Bu raporun birbiriyle ilişkili üç yolu, ormansızlaşmayı durdurmak ve ormanları korumaktır; bozulmuş arazileri restore etmek ve tarımsal ormancılığı genişletmek; ve ormanları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve yeşil değer zincirleri oluşturmak. Bu yolların dengeli, eş zamanlı takibi, ülkeler ve onların kırsal toplulukları için sürdürülebilir ekonomik ve sosyal faydalar sağlayabilir, artan küresel malzeme talebini sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya yardımcı olabilir ve çevresel zorlukları ele alabilir.

Dünya Ormanlarının Durumu 2022, bu yolların fizibilitesi ve değeri hakkında kanıtlar sunar ve bunları daha fazla takip etmek için atılabilecek ilk adımların ana hatlarını verir. Kaybedecek zaman yok - küresel sıcaklık artışını 1,5 °C'nin altında tutmak, gelecekteki salgın riskini azaltmak, herkes için gıda güvenliğini ve beslenmeyi sağlamak, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenin biyolojik çeşitliliğini korumak ve gençlere umut sunmak için şimdi harekete geçmek gerekiyor.

Daha Yeşil bir dünya için geleceği önemsiyoruz.

Rapor:

https://www.fao.org/publications/sofo/2022/en/#


Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporunda "Orman kaynaklarının kapsamı, Biyotik ve abiyotik rahatsızlıklar, Akdeniz ormanlarının sağladığı mal ve hizmetler, Politika ve yasal çerçeve, Akdeniz ormanlarının dünya gündemine katkısı, Akdeniz bölgesindeki ormanların dışındaki ağaçlar, Orman ve peyzaj restorasyonu, İklim değişikliğine uyum ve azaltma, Koruma ve biyolojik çeşitlilik, katılımcı yaklaşımlar, Ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerlemesi, Mali teşvikler ve araçlar" olarak belirlenen başlıkları da buraya ekleyelim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar