Ormanlar ve Arazi

 Sağlıklı ekosistemler gezegenimizin yaşam destek sistemidir. Aynı zamanda büyümemizin ve refahımızın da temelini oluşturuyorlar: dünyanın toplam GSYİH'sinin yarısından fazlası doğaya ve onun hizmetlerine bağlı. İki milyardan fazla geçim kaynağı ormanlara, balıkçılığa ve çiftçiliğe dayanmaktadır.

Bu muazzam değere rağmen, doğa insan faaliyetleri nedeniyle hızla azalmaktadır. Hayvan ve bitki türleri 10 milyon yıldır görülmemiş bir oranda yok olurken, küresel orman kaybı yılda 10 milyon hektar civarında devam etmekte ve küresel ekonomiye yaklaşık 10 trilyon ABD dolarına mal olmaktadır. İklim değişikliği biyolojik çeşitlilik kaybını ciddi şekilde artırırken, ekosistemlerin yok edilmesi bizi yükselen sıcaklıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Doğa korunursa, ısınmayı 2 °C'nin altına sabitlemek için şimdi ile 2030 arasında ihtiyaç duyulan iklim azaltmanın üçte birini sağlayabilir. Onsuz, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılamayacak.

İklim için doğaya dayalı çözümler, ülkelerin iklim değişikliğini ele almasına yardımcı olmak için muazzam bir potansiyele sahiptir. Örneğin ormanlar, fosil yakıtların yakılmasıyla her yıl salınan karbondioksitin yaklaşık üçte birini emer. Okyanus, en büyük karbon rezervuarlarından biridir, mangrov ormanları ve mercan resifleri, sahil hatlarımızı yükselen deniz seviyelerine karşı korur.

Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (NDC'ler) , ormanları ve diğer doğaya dayalı çözümleri ülkelerin iklim hedeflerine entegre etmek için kapsayıcı çerçevedir. Çoğunluk artık ormanlar ve arazi kullanımı içindeki azaltım eylemlerini içeriyor ve ölçeği büyütme eylemi için temel sağlıyor. İklim Vaadi kapsamında, UNDP, karbon piyasasına erişim için mevcut olan yüksek kaliteli emisyon azaltımı ve kaldırma potansiyeli ve şeffaflık için gereken sistem ve süreçler de dahil olmak üzere bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaları için ülkeleri destekliyor.

UNDP'nin İklim ve Orman Programı aynı zamanda tropik orman ülkelerini REDD+ faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyon azaltımlarının ölçülmesi, izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması için gereksinimleri karşılamaları için desteklemektedir. Doğaya yatırım yapmak, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik diğer önlemlerden genellikle daha uygun maliyetlidir ve biyolojik çeşitlilik ve geçim kaynakları, yerli halklar ve yerel topluluklar için önemli ortak faydaları vardır. İklim sorununun üstesinden gelebilmek için doğa korunmalıdır.Yorum Gönder

0 Yorumlar