Dünya Ormanlarının Durumu Raporu (SOFO 2022)

 BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Ormancılık Bölümü tarafından hazırlanan ve ormancılık

alanındaki en kapsamlı raporlardan biri olan "2022 Dünya Ormanlarının Durumu Raporu (SOFO

2022)" yayınlanmıştır.

Raporda öne çıkan hususlar izleyen maddelerde sunulmaktadır:

1. Daha verimli, kapsayıcı, esnek ve sürdürülebilir tarımsal gıda sistemlerine ulaşmayı amaçlayan

eylemler araştırılmıştır. Bunun için üç yol haritası belirlenmiştir. Bunlar; ormansızlaşmayı durdurmak,

ormanları korumak; bozulmuş toprakların restore edilmesi, tarımsal ormancılığın

genişletilmesi; ormanları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve yeşil değer zincirleri oluşturmaktır.

2. Ormanlar için belirlenen bu yol haritalarının dengeli ve eş zamanlı olarak takip edilmesiyle,

dünyamızın karşı karşıya olduğu krizlerin ele alınmasına yardımcı olunacağı ve

özellikle kırsalda sürdürülebilir ekonomik faydalar sağlanabileceği vurgulanmıştır.

3. Yol haritalarında, birbiriyle ilişkili küresel krizlere yönelik çözümlerin bütünsel olarak ele

alınması; ayrıca ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiği

belirtilmiştir.

4. SOFO 2022 Raporu, ormanlar için belirlenen yol haritaları ile yeşil bir toparlanmanın

ve döngüsel ekonomilere doğru ilerlemenin adımlarını ortaya koymaktadır.

5. FAO'nun, tüm paydaşlarla yakın işbirliğiyle daha fazla yatırım ve etkili uygulama ile bu yol

haritalarının potansiyelini desteklemeye kararlı olduğu vurgulanmıştır.

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Dünya Ormanlarının Durumu Raporu (SOFO 2022)

Yorum Gönder

0 Yorumlar