"Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için insan hakkı" kararı Türkçe yayımlandı.

İnsan Hakları Konseyi’nin 8 Ekim 2021 tarihli "Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için insan hakkı" kararı Yeşil Orman Okulu Derneği'nin Anaokulu Bahçelerinin İzlenmesi (ABİZ) Projesi kapsamında AB Etkiniz tarafından desteklenerek Türkçe tercümesi yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Konseyi 48. oturumunda 'Kalkınma hakkını da kapsayacak şekilde medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar dahil, tüm insan haklarının geliştirilmesi ve korunması' için "Temiz sağlıklı sürdürebilir bir çevre için insan hakkını" kabul etmiştir. Karar 8 Ekim 2022 tarihinde alınmıştır.

Bu karar 28 Temmuz 2022 tarihinde BM Genel Kurulunda oylandı ve 161 lehte oyla kabul edildi. BM üyesi sekiz devlet -Beyaz Rusya, Kamboçya, Çin, Etiyopya, İran, Kırgızistan, Rusya Federasyonu ve Suriyekarara çekimser kaldı. Karar (A/RES/76/300) temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkının ‘diğer haklar ve mevcut uluslararası hukukla bağlantılı’ olduğunu ve bunun teşvik edilmesi için ‘uluslararası çevre hukuku ilkeleri çerçevesinde’ çok taraflı çevre anlaşmalarının ‘tam olarak uygulanmasını gerektirdiğini’ teyit etmektedir.Alınan karara göre; "Temiz sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkını insan haklarından yararlanma açısından mühim bir insan hakkı olarak kabul eder; diğer haklar ve mevzuat ile bağlantılı olduğunu not eder; bu hakkın teşvik edilmesini ve çevre hukuku ilkelerine göre uygulanmasını tasdik eder." denilmiştir.


Karar Türkçe tercümesi; Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için insan hakkı kararı Türkçe

Kararın Orjinal hali; Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için insan hakkı kararı Orjinal 

Kararın Kaynağı; Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için insan hakkı kararı BM dilleri

Yeşil Orman Okulu olarak özellikle çocukların çevre hakkı konusunda Türkiye'de ilk defa bir çalıştay yapmış ve sonuç deklarasyonu yayımlamıştır.

Yeşil orman okulu önümüzdeki günlerde bir panel yaparak çözüm önerileri konusunda faaliyetlere devam edecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar