Subasar Ormanları Hakkında Bilgiler

Türkiye’de bazı subasar ormanlar Samsun (Hacıosman), Samsun (Terme), Sakarya (Hendek-Süleymaniye), Sinop (Sarıkum), Kırklareli (iğneada), Bursa (Karacabey- Ovakurusu), İzmit (Büyükderbent) olarak sıralanabilir. Su basar ormanlar, sulak alanlar içinde sınıflandırılmakta ve yağmur ormanlarından sonra dünyanın en üretken ekosistemleri arasında yer almaktadır.

Ramsar sözleşmesine göre sulak alanlar; "alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayırlar ve turbalıklar" olarak tanımlanmaktadır. Sulak alanlar içinde yer alan su basar ormanlar ise "6 m ve daha uzun boylu odunsu bitkiler, nemcil vejetasyon, ıslak veya her vejetasyon döneminde su ile doygun toprakların bulunduğu alanlar" olarak tanımlanır.[1]

Yapılan çalışma ile elde edilen verilere göre, subasar ormanların karasal ormanlara kıyasla çok daha fazla kök karbon ve azot stoku bulunmaktadır. [2] Biyoçeşitliliğin zengin olduğu, yaban hayatı gelişimini ve biyokimyasal süreçlerinin hızlı olduğu orman ekosistemleridir.

Su basar ormanında hangi türler görülebilir?

Dişbudak (Fraxinus), akçaağaç (Acer), bazı meşe türleri, Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) ve Kızılağaç (Alnus) gibi türler görülmektedir. [3]

Su basar ormanlarında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Samsun - Terme Subasar Ormanında Kızılağaç Gençleştirme Çalışmaları adlı YL tezi bunlardan biri olarak görülmektedir.[4]


Yorum Gönder

0 Yorumlar