Eğitim Ortamlarında Çocuğun Sağlıklı Temiz ve Sürdürülebilir Çevre Hakkının İzlenmesi Göstergeleri

Çocukların temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevresi diye tanımladığımız doğal çevrenin aslında okullarda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan okullarda çevre ve doğa eğitimleriyle bu doğal çevrenin niteliğinin ve niceliğinin geliştirilebileceğini savunuyoruz.

Bu konuda temel 2 cümlemiz var;

  1. Doğal Çevre Çocuklara Zengin Bir Öğrenme Ortamı ve İçeriği Sunmaktadır.
  1. Okul Bahçeleri Ekolojik Ve Pedagojik Olmalıdır.

Bu kapsamda Çocuğun Sağlıklı, Temiz ve Sürdürülebilir Bir Çevrede Yaşama Hakkı İçin Eğitim Ortamlarının Koruma ve Geliştirme Kapasitesinin İzlenmesi Göstergeleri Etkiniz AB Programı @etkinizab desteğiyle yayımlandı.

Çalışmada; 15 adet yapısal gösterge, 25 adet süreç gösterge ve 15 adet sonuç gösterge olarak toplam 55 gösterge tespit edilmiştir. İlgili kurumlar ve diğer kaynaklar için geniş bir literatür verildi.

Yeşil Orman Okulu; «Çocukların Çevre Hakkı Konusunda Çalışmalar» misyonuna devam edecektir.

Salman F. ve Çetin. M., (2023) Çocuğun Sağlıklı, Temiz ve Sürdürülebilir Bir Çevrede Yaşama Hakkı İçin Eğitim Ortamlarının Koruma ve Geliştirme Kapasitesinin İzlenmesi Göstergeleri, Yeşil Orman Okulu Yayınları- 7, Ankara.

Çalışmayı İncelemek İçin tıklayınız

Yorum Gönder

0 Yorumlar