Akdeniz'de Orman Yangınlarının Önlenmesine İlişkin Temel Öneriler Rehberi

Akdeniz bölgesinde orman yangınlarının yönetimi için birçok yerel, ulusal ve bölgesel girişim düşünülmekte veya uygulanmaktadır. Ancak, daha uyumlu bir yaklaşım ve bilimsel rehberlikle uyumlu bir şekilde çalışabilen, fikir birliğine dayalı tavsiyeler sunabilen bir çerçeve gerekmektedir.

İspanya'nın Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığı (MITECO) tarafından yürütülen yeni bir yayın, Avrupa Orman Enstitüsü (EFI) ve FAO Silva Mediterranea Orman Yangınları Çalışma Grubu'nun koordinatörü olarak hazırlanmıştır. Bu yayın, bölgedeki önde gelen uzmanların katkılarıyla ana tartışmaları sentezlemekte, farklı forumlarda ortaya çıkan ilgi alanlarını bir araya getirmekte ve gereken ek önlemleri vurgulamaktadır.

Güncellenen tavsiyeler, FAO tarafından 2011'de yayınlanan orijinal belgeden güncellenmiştir ve orman yangını önleme konusunu Akdeniz'deki mevcut ve gelecekteki senaryolar ve zorluklar temel alınarak ele almaktadır.

Öneriler altı temel alana odaklanmaktadır: 

  1. planlama, 
  2. yönetişim modelleri, 
  3. sürdürülebilir mali mekanizmaların geliştirilmesi, 
  4. toplumun bilgi üretimi ve eğitimi, 
  5. uyumlu bilgi sistemleri ve 
  6. uluslararası işbirliği. Her bir tavsiye, belirli eylemleri içeren orman yangınlarının önlenmesini ve risklerin azaltılmasını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu güncellenmiş tavsiyelerin yayınlanmasıyla, orman yangınlarıyla ilgili paydaşların bir araya gelerek önlemleri uygulamaları ve bölgedeki orman yangını sıklığını ve şiddetini azaltmaları beklenmektedir. Kolektif eylem ve ortak sorumlulukla, etkili orman yangını önleme ve risk azaltma hedeflerine ulaşılabilir ve bölgenin doğal manzaraları gelecek nesiller için korunabilir.

Bu belge, önümüzdeki on yıl boyunca orman yangınlarının önlenmesi konusunda uygulayıcılar ve politika yapıcılar için bir referans olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Akdeniz'de Orman Yangınlarının Önlenmesine İlişkin Temel ÖnerilerYorum Gönder

0 Yorumlar