Kazdağları

Batıda Dededağı, ortada esas Kazdağı, doğuda Eybek Dağı, kuzeydoğuda Gürgen, Kocakatran ve Susuz (Sakar) Dağlarından oluşan ve Biga Yarımadası'nın en yüksek kütlesi olan Kazdağı'nın güney yüzü, Zeytinli Çayı'ndan Altınoluk yerleşiminin batısına kadar olan bölümü ile bu bölümün zirveye kadar devam eden yüksekliklerinin kapsadığı 20.935 hektarlık bölümü 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3. maddesi gereğince, 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Kazdağı Milli Parkı olarak ilan edilmiştir.

Mitolojide "bin pınarlı ida" diye nitelendirilen Kazdağı, kaynakları ve bunların vadilerde oluşturduğu şelaleler ile doğaseverler için bir cazibe merkezi, doğa cennetidir.


Milli Parkın Genel Özellikleri:

48 Kazdağı Milli Parkı Edremit Körfezi'nin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden belki de en önemlisidir. Kazdağı'nın "oksijen deposu" olarak adlandırılması bu tanımlamanın sahip olduğu doğal zenginliklerin en somut ifadesidir. Yoğun ve sağlıklı orman dokusu, coğrafik oluşumu ve iklimsel özelliklerin bir araya gelmesi, önemli endemik bitki ve hayvan varlığını beraberinde getirir. Milli Park, orman varlığının yanı sıra bitki ve gen kaynakları yönünden de Türkiye ve dünya ölçeğinde önemli bir yere sahiptir. - Milli Park içinde dikkati çeken en önemli jeomorfolojik yapılar ise vadiler ve kanyonlardır. Özellikle kanyon tipi vadiler milli parkta oldukça yaygın olup oluşumları bölgenin litolojik ve tektonik özellikleri ile yakından ilişkilidir. Şahinderesi Kanyonu, Zığındere Kanyonu ve Güvercin Kanyonu milli parktaki önemli kanyonlar olup Ziğindere ve Güvercin Kanyonlarında tur güzergahlan bulunmaktadır.


Milli Parkın Florası

Türkiye'nin endemik türü olan ve Kazdağı'nda yetişen 48 adet, endemik olmayan ancak Türkiye'de sadece Kazdağı'nda yetişen 15 adet tür bilinmektedir. Achillea fraasii var. Troiana (Civan perçemi, Ayvadana), Allium kurtzianum (Sarımsak, Yabani sarımsak), Armeria trojana, Astragalus idea sirj (Geven), Sideritis trojana (Sankız çayı, Kazdağı çayı), Hypericum kazdaghensis (Kazdağı kantaronu, Binbirdelikotu) Kazdağı'na endemik bitki türlerinden bazılarıdır.


Milli Park'ın Faunası

Alanda familyaya ait 10 farklı tür tespit edilmiştir. Bunlar; Karaca (Capreolus) capreolus), Yabandomuzu (Sus scrofa), Yaban Kedisi (Felis silvestris), Çakal (Canis aureus), Porsuk (Meles meles), Kaya Sansarı (Martes foina), Yaban tavşanı (Lepus europeus), Sincap (Scrius vulgaris), Tilki (Vulpes vulpes), Bozayı (Ursus arctos). Milli Park içerisinde tespit edilmiş 80 kuş türü bulunmaktadır.Yorum Gönder

0 Yorumlar