STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇ ADIMLARI

"Stratejik planlama, kuruluşların uzun vadeli yönelimlerini belirlemek ve hedeflerine ulaşmak için kullandıkları kritik bir süreçtir. Bu süreç, kuruluşun mevcut durumunu analiz etmeyi, gelecekteki fırsatları ve tehditleri değerlendirmeyi, hedefleri netleştirmeyi ve bu hedeflere ulaşmak için bir eylem planı oluşturmayı içerir.

Stratejik planlama süreci, aşağıdaki temel adımlardan oluşur:

  1. Vizyon ve misyon belirleme: Kuruluşun amacını, değerlerini ve uzun vadeli hedeflerini açık bir şekilde tanımlamak.
  2. Çevresel analiz: İç ve dış faktörlerin, kuruluşun hedeflerine ulaşma kapasitesini nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için SWOT analizi gibi araçları kullanarak kapsamlı bir çevresel analiz yapmak.
  3. Hedef belirleme: Ölçülebilir, erişilebilir, ilgili ve zamana bağlı (SMART) hedefler geliştirerek kuruluşun hedeflerini netleştirmek.
  4. Strateji formülasyonu: Kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri dikkate alarak hedeflere ulaşmak için uygun stratejiler geliştirmek.
  5. Eylem planlama: Stratejilerin başarıyla uygulanması için gereken kaynakları, zaman çizelgelerini ve sorumlulukları belirleyerek ayrıntılı eylem planları oluşturmak.
  6. Uygulama: Eylem planlarını hayata geçirmek ve hedeflere doğru ilerlemeyi sağlamak için stratejik adımları etkin bir şekilde uygulamak.
  7.  Değerlendirme ve kontrol: Stratejik adımların etkinliğini değerlendirmek, ilerlemeyi takip etmek ve gerektiğinde ayarlamalar yaparak kuruluşun hedeflere doğru ilerlemesini sağlamak.

Stratejik planlama süreci, sürekli olarak gözden geçirilmesi gereken ve değişen koşullara uyum sağlamayı hedefleyen sürekli bir süreçtir. Bu süreç, kuruluşun başarılı olması, rekabet avantajı elde etmesi ve sürdürülebilirlik sağlaması için büyük önem taşır."Yorum Gönder

0 Yorumlar