16.AVRUPA ORMAN PEDAGOJİ KONGRESİ (SILVIVA) (11-13 MAYIS, ZÜRİH-İSVİÇRE)

Bugün burada, 16. Avrupa Orman Pedagoji Kongresi'nin Zürih ayağında bir araya geldi. Avrupa Orman İletişimciler Ağı altında çalışan ve aynı zamanda organizasyondan sorumlu olan Silviva grubu kongrenin amacını, varılmak istenen sonuçları ki en önemlisi doğa ve ormanlar için iklim değişikliği ile mücadeleyi ormancılık okulları gibi eğitim araçları sayesinde nasıl sağlanacağının belirlenmesidir. Bu kongre, "İklim krizi zamanlarında doğada ve doğa ile eğitim nasıl olur? - Avrupa Perspektifleri ve Çözümler" temasıyla düzenlenmiş ve orman eğitimi alanında önemli bir platform oluşturmuştur.

Kongremize, Türkiye'yi temsilen Yeşil Orman Okulu temsilcileri katılmıştır. Bu kongrede, Avrupa'nın 20 den fazla farklı ülkesinden gelen katılımcılarla bir araya gelerek, doğa ile eğitimin önemini ve iklim değişikliği ile mücadelede orman okulları gibi eğitim araçlarının rolünü tartışma fırsatı bulduk.

Kongrenin açılış toplantısı ve ilk gün çalıştayları, Zürih yakınlarında bulunan Sihlwald Vahşi Doğa Parkı'nda gerçekleştirildi. Bu park, doğa ile iç içe eğitimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Katılımcılar olarak, park içinde yapılan etkinliklerde çocuklara uygulanan yöntemleri inceleme fırsatı bulduk. Görme, dinleme, dokunma ve hissetme gibi duyuları kullanarak, doğayı ve ormanı daha derinden deneyimlemeyi amaçladık.

Özellikle, çocuklarla yapılan eğitimlerde önemli felsefi yaklaşımların ve pratik yöntemlerin ele alındığı çalıştaylar büyük ilgi gördü. Orman içinde çocuklara verilen zorluklarla dolu görevler, onların sorun çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik önemli bir adımdı. Bu sayede çocuklar, doğayı keşfetme ve farkındalık kazanma fırsatı buldular.

Parktaki çalışmaların yanı sıra, iklim değişikliği eğitimi de önemli bir konuydu. Interaktif olarak gerçekleştirilen uygulamalarda, katılımcılar arasında iklim değişikliği ile ilgili fikir alışverişi yapıldı ve bireysel olarak neler yapabileceğimizi tartıştık.

İkinci gün, Hönggerberg Orman Okulunda (Waldschule Hönggerberg ) ve bitişiğindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen çalıştaylarla devam etti. Bu okul, öğrencilere doğayı tanıma ve doğal yaşamı deneyimleme fırsatı sunan önemli bir eğitim kurumudur.

Kongrenin son gününde sonuçlar Zürih yakınlarındaki Rüschlikon’da  Gottlieb Duttweiler çevre araştırma merkezinde (GDI: Gottlieb Duttweiler Institute) değerlendirilmiş olup orman pedagojisine, eğitimde döngüsel bir modelin içereceği faktörler mikro düzeyden makro düzeye anlatılmıştır. Modelin en altında bireysel düzey olup ardından topluluk, ulusal, bölgesel, politika düzeyleri gelmektedir. Ardından katılımcılar 4 gruba ayırıp kendi modellerini oluşturmaları istenmiştir. Türkiye katılımcıların dahil olduğu grupta katılımcı üyelerinin aktif katılımıyla ağaç şeklinde bir model oluşturulmuştur. Ağacın köklerini farkındalık, motivasyon ilgi/merak uyandırma  , vb bireysel bileşenler vardır. Ağacın yukarısına çıktıkça toplum(insan kaynakları) , ulusal, bölgesel düzeylere (finansman kaynakları) çıkılmaktadır 

Sonuç olarak, bu kongre boyunca ortaya çıkan fikirler, orman pedagojisinin önemini bir kez daha vurgulamıştır. Doğayla iç içe olan eğitim yöntemleri, çocukların ve yetişkinlerin doğaya olan bağlılığını artırırken, aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelede de etkili bir araç olabilir.

Değerli katılımcılar, bu kongrede elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerle, doğa ile eğitimin ve ormancılığın önemini daha da derinlemesine anladık. Gelecekteki çalışmalarımızda, bu değerli bilgilerden yararlanarak daha sürdürülebilir bir dünya için çaba göstermeye devam edeceğiz.
Ormanı ve okul bahçelerini orman pedagojisi" kapsamında daha nitelikli hale getireceğiz. Ormanı eğitim bilimleri ile buluşturarak ülkemizde marka bir kurum olma yolunda ilerleyeceğiz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar