Kongo Havzası Rehabilitasyon Projesi;Ormansızlaşma ve Tehlikedeki 6 Ülke ve 60 Milyon İnsan

Kongo Havzası; 200 milyon hektar ve 6 ülkeyi içine alan yapısıyla Dünya'nın en büyük ikinci Tropik Orman varlığına sahip olduğunu biliyor musunuz? Amazonlardan sonra en büyük yağmur ormanları, Afrika’nın Kongo Havzasında bulunuyor. 60 milyon insanın geçimi Kongo Havzası ormanlarına bağlı.


Kongo Havzası yağmur ormanları doğal kaynakları, maden, enerji ve odun ürünleri için küresel talebin etkisiyle rehabilitasyon projelerine dahil ediliyor. Bu Proje için uzmanlarca oluşturulan izleme sistemiyle 200 milyon hektar orman üzerindeki baskılar gözaltına alınması amaçlanıyor.

Richard Eba'a Atyi; Brezilya Amazon veya Endonezya gibi yüksek profile sahip olmasa da bu ormanlardaki kayıp yani ormansızlaşma çok büyük olduğu biliniyor, dedi.
Uluslararası Ormancılık Araştırma Merkezi (CIFOR) Afrika koordinatörlerine göre; “Çok uluslu şirketler yasal ya da yasal olmayan yollarla Kongo Havzasının doğal kaynaklarına erişip kapmak için bakir ormanlarda geniş yollar açtılar.”


Kongo Havzası içerisinde başta Kongo ülkesi olmak üzere, Kamerun, Güney Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti bulunmaktadır. Bu ülkelerin doğal kaynaklara olan ihtiyacı, kırsal yoksulluk sonucu oluşan gıda ihtiyaçlarının yanında artan odun talepleri giderek artmaktadır.

CIFOR yaptığı çalışmayla Kongo Havzası Ormanlarının genel durumu için karar vericilere net bir resim sunmayı amaçlamaktadır.

Orta Afrika Ormanları Gözlemevi (OFAC) bu havzanın son yıllardaki değişimleri için rapor sunması beklenmekte ve gerekli politika oluşturmayla beraber strateji geliştirmek için rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.


Kongo Havzasında Tehlikede

60 milyon insanın geçimi, eşsiz bir biyolojik çeşitliliğe sahip yöredeki su kaynaklarının sürdürülebilirliği Kongo Havzası ormanlarına bağlıdır.


On adet Orta Afrika ülkesi ulusal yağmur izleme sistemlerini ve bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla, bu yıl Temmuz ayında 18 aylık bir proje başlatıyor. Proje Orta Afrika Orman Komisyonu (COMIFAC), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Uzay Araştırma (INPE) ve Brezilya Ulusal Enstitüsü işbirliği ile idare edilecek. Proje ile Burundi, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvatoryal Gine, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sao Tome ve Principe de kendi ulusal sistemlerini kurmayı ve bu sistemleri diğer ülkeler ile entegre etmeyi planlanıyor.

"Biz CIFOR ekibi olarak; “Çok geç kalmadan ormanların korunması gerekliliği üzerinde yöre insanlarını eğitmeye ihtiyaç var olduğunu düşünüyoruz."


FAO da ilgili ülkelere orman alanlarını uzaktan belirlemek, bu alanlardaki değişiklikleri gözlemlemek ve karbon yutak miktarı tahminlerini yürütmek için teknik destek verecek.
Bu amaçla, Afrika Kalkınma Bankası üzerinden, İngiltere ve Norveç hükümetleri desteği ile bir Kongo Havza Ormanları Fonu kuruldu.

Yorum Gönder

0 Yorumlar