KURAK ALANLAR ORMANCILIĞI SENEGAL ÇALIŞTAYI; ÇEM, TİKA, FAO İLE YAPILIYOR.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) nın katkılarıyla Senegal’in Başkenti Dakar’da düzenlenen ‘’Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Peyzajların (Orman Ekosistemleri) Oluşturulması Rehberi İkinci Uluslararası Çalıştayı’’ devam ediyor. 25-28 Şubat tarihleri arasında ağırlıklı olarak Afrika ülkeleri olmak üzere 30 farklı ülkeden uzman ve akademisyenlerin katıldığı çalıştay Afrika’nın en önemli sorunlarından olan çölleşmeye karşı mücadeleyi masaya yatırıyor.

İstanbul’da 2011 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler IV. Konferansı’nda Türkiye tarafından hazırlanan en az gelişmiş ülkelere yönelik ekonomik ve teknik işbirliği paketi açıklandı. Bu anlamda kurum ve kuruluşlar harekete geçmeye davet edilerek, teklif edilen projelerin uygulanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli kaynak tahsis edilmesi istendi.

Bu bağlamda FAO (BM Gıda ve Tarım Organizasyonu) tarafından hazırlanmış “Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Orman Ekosistemlerinin Oluşturması Rehberi” çerçevesinde Sahra Altı Afrika’sının çölleşmesinin önlenebilmesi adına alınacak önlemlerin masaya yatırılması için Dakar’da Uluslararası bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu yıl Dakar’da ikincisi düzenlenen çalıştayın ilki geçtiğimiz yıl Konya’da gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile TİKA’nın katkılarıyla düzenlenen çalıştayın hedefleri arasında;• “Kurak alanlarda küresel değişimlere dayanıklı orman ekosistemlerinin oluşturulması rehberinin” taslak halindeki metnin geliştirilmesi ve onaylanması,

• Söz konusu rehberin “Yeşil Büyük Duvara” girişimine entegrasyonunun desteklenmesi,

• Kurak alanların yeniden yeşil ve verimli hale gelebilmesi için bilgi ve tecrübelerin paylaşılabileceği bir zeminin oluşturulması, bulunuyor.Çalıştayda, BM Gıda ve Tarım Organizasyonu, Senegal’deki ilgili ajans ve bakanlıklar, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TİKA olmak üzere 30 ülkeden uzman ve akademisyenlerin bulunduğu 120 kişi katılıyor.

Senegal Çevre ve Sürekli Kalkınma Bakan Yardımcısı Haydar El Ali çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, başta TİKA ve FAO olmak üzere çalıştaya katkı sağlayan bütün kuruluşlara teşekkürlerini sundu. Kurak alan rehberi çalışmasının çölleşme ve ormanların yok olması sorunu ile karşı karşıya kalan bütün ülkeler için yol gösterici olacağını belirten Haydar El Ali, bu çalışma sayesinde başta Afrika Sahara Yeşil Duvarı’nın korunması ve büyütülmesine katkı sağlanacağını kaydetti. Açılışın ardından çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan TİKA yetkilisi yaptığı konuşmada, kurum olarak başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok yerinde projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle Afrika’nın kalkınması için gerek teorik gerek uygulamada birçok projeye imza attıklarını ve bu çalıştaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.


Çalıştayın yapıldığı otelde ayrıca “TİKA Afrika’da” konulu bir fotoğraf sergisi de kuruldu. Katılımcılar TİKA’nın Afrika’nın farklı ülkelerinde yaptığı çalışmalarının anlatıldığı fotoğraf sergisiyle katılımcıların TİKA’nın çalışmalarını daha yakından görebilmesi sağlanmış oldu. Çalıştay Programı ve Faaliyetler


King Fahd Palace Otel’de devam eden çalıştay bir gün sürecek toplantı ve oturumların ardından iki günlük arazi incelemeleri ve saha araştırmaları ile devam edecek. Çalıştaya katılan uzman ve akademisyen heyeti 26-27 Şubat tarihlerinde çölleşmenin yaşandığı Senegal’in kuzey ve doğu bölgelerinde araştırma ve inceleme ziyaretinde bulunacaklar. Çalıştay’ın son günü ise otelde sonuç bildirisinin ardından nihai toplantılar yapılacak.2002 yılında Afrika Birliği öncülüğünde, Büyük Sahra Çölünün genişleyip güneydeki yeşil ve verimli arazilere doğru büyümesinin önlenmesi için başlatılan çalışmalar 2007 yılında Addisababa kentindeki konferansla Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı (GGWA) olarak kurumsallaşan bir yapı oluşturuldu. Bu girişimin amacı Dakar’dan Cibuti’ye 7 bin kilometre uzunlukta ve 15 kilometre genişlikte bir hattın çölleşmesinin önlenmesi ve güneydeki verimli arazilerin çölün etkisinden uzak tutulması. 11 ülkeden (Burkina Faso, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Mali, Moritanya, Nijerya, Nijer, Senegal, Sudan, ve Çad) oluşan Sahel-Sahara Ülkelerinin içinde olduğu bu ajansın Dakar’da ofisi bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) , dünyanın bütün kuraklık sorunu yaşanan bölgeleri için model oluşturacak bir kuraklıkla mücadele rehberi taslağı hazırladı. Rehber, Afrika’yı batıdan doğuya kat ederek Sahra Çölü’nün genişlemesini engelleyecek 7 bin kilometrelik Büyük Yeşil Duvar çalışmasına da entegre edilecek.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Afrika’da bir çalıştay gerçekleştirerek, FAO’nun kuraklıkla küresel alanda mücadelenin yol haritasını belirleyecek çalışmasına son şeklinin verilmesine öncülük edecek. 25-28 Şubat tarihlerinde Senegal’in başkenti Dakar’da yapılacak “Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Peyzajların Oluşturulması Rehberi İkinci Uluslararası Çalıştayı”nda taslak rehbere son şekli verilecek.
İlki Konya’da Mayıs 2012’de yapılan çalıştay sonucunda ortaya çıkan taslak rehber, Eylül 2012’de Roma’da düzenlenen Ormancılık Komitesi Toplantısı esnasında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın başkanlığında yapılan yan etkinlikle FAO üyesi ülkelerle paylaşılmıştı.
Afrika’daki İlk Çalıştay
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle düzenlediği Senegal’deki çalıştaya, FAO üyesi ülkelerin ilgili kurumlarının yanı sıra, uluslararası alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de katılacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Afrika’da gerçekleştireceği ilk çalıştay olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Türkiye kurak alan tecrübeleri de anlatılacak.
Çalıştayda masaya yatırılacak “Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Peyzajların  Oluşturulması Rehberi”, kurak alanlardaki restorasyon ve ağaçlandırma projelerini sentezleyerek, sosyoekonomik bakımdan zor şartlarda yaşayan yerel halkların refahını sağlayacak bir yol haritası sunacak.
Çevresel Kalkınmanın Yolunu Gösterecek
Kurak alanlarda çevresel ve sosyoekonomik sorunlara işaret eden rehber, kurak alanlardaki ekosistemlerin restorasyonuna yatırım yapılması gereğini sebepleriyle birlikte anlatıyor. Yürütülecek çalışmalar için kurulacak sistem ile kullanılacak teknoloji ve teknikleri  belirleyen rehber, ayrıca çiftçiler tarafından gerçekleştirilecek çalışmaları da oluşturarak yerel halkı yürütülecek çalışmalara dahil ediyor.
Kurak alanların restorasyonuna yapılacak yatırım için ulusal ve uluslararası çapta kullanılabilecek kredi kaynaklarına da yer verilen rehberde, karbon depolama gibi yeni küresel yatırım alanları için yol gösteriliyor.
Çöle Karşı Afrika Büyük Yeşil Duvarı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Senegal Çalıştayında son şekli verilecek rehberin Afrika Birliği Büyük Yeşil Duvar projesine entegre edilmesi hedefleniyor. Afrika’yı batıdaki Senegal’den doğudaki Cibitu’ye kadar 7 bin kilometre boyunca geçecek duvar, kuraklığa dayalı ağaç türlerinden oluşan bir yeşil kuşak olacak.
15 kilometre genişliğinde olacak bitki barajı; Çad, Burkina Faso, Nijer, Senegal, Nijerya, Sudan, Mali, Etiyopya, Moritanya, Eritre ve Cibuti’yi kapsayacak. Yeşil duvarın toprak erozyonunu ve rüzgar hızını yavaşlatması, yağmur suyunun yer altına akmasını sağlayarak Sahra Çölü'nün genişlemesini engellemesi hedefleniyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları, küresel rehbere önemli örnek olmasının yanı sıra, Afrika kıtasının bu en büyük çevre projesi için de teknik destek sağlayacak.

Yorum Gönder

0 Yorumlar