Genel Hatlarıyla Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı (ATT)

 Başlangıç olarak Yapılacak il, ilçe vb. yerin;
1. Meskun Bölgenin Tanıtımı
2. Tarihçesi
3. Fiziki Yapısı
4. Sosyal Yapısı
5. Mevcut Peyzaj ve Bitki Örtüsü
6. Su Kaynakları
a) Akarsular
b) Göller
7. Baraj Gölleri ve Göletler
8. İklim ve Bitki Örtüsü
9. Sıcaklık
10. Yağış
11. Tarım
12. Sanayi
13. İlçeler
14. Harita ve İmar Durumu

HARİTA JEOLOJİ ÇEVRE İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ
ve ÇEVRE-İNŞAAT-MEKANİKÇİ-TEKNİKERLER

Nüfus bilgileri : 50 Yıllık nüfus hesabı yapılır. 5’er yıllık aralarla.
Çevre Yüksek Mühendisi Süleyman ÇETİN


Debi hesabı: İller bankası yönetmeliğine göre aşağıdaki tablodaki gibidir.


Her 5 yıl için ayrı ayrı yapılacaktır. Buna ilave olarak Özel debiler; - Otel - Hastane - Üniversite vb. Ve Qmin hesaplanır.
Çevre Yük Mühendisi Süleyman ÇETİN


2035 ve 2050 yılı için parametreler belirlenir

2035 ve 2050 yılları için ve de belirlenen tüm parametreler için hesaplanır Qmax, Qort, Q24 içinBulunan değerlere göre bir akım şeması belirlenir.
FİZİKSEL ARITMA ÜNİTELERİNİN TASARIMI
IZGARA TASARIMI
Yapılan Kabuller;
3 kanal tasarımı yapılmıştır.
Tek kanal ızgara genişliği = B =1,04m
Çubuk açıklığı = b = 0,06m
Çubuk genişliği = s = 0,01m
Kanal eğimi = 0,0004
Manning katsayısı = n = 0,013 (Beton için)
Yatayla yaptığı açı =75°


Çevre Yüksek Mühendisi Süleyman ÇETİN


Yaklaşım Kanalının Boyutlandırılması

B bürüt = b (n+1) + s x n

1,04 = 0,06(n+1) + 0,01n

Çubuk sayısı = n = 14

B gerçek = 0,06 x (14+1) + 0,01 x 14

B gerçek = 1,04 m

Yaklaşım Kanalı Hızı:

3 adet kaba ızgara

Qmax =  1,345 / 3 = 0,449 m3 

Q = 1/n x R2/3 x S1/2 x A

 
İnce Izgara

Kaba ızgarada yapılan hesaplama ve tasarımlar ince ızgarada da yapılacaktır

 
Terfi Merkezi

Uygulama alanları;

-          Arıtma tesislerinden ve pompa istasyonlarından katı madde payı olan atık suların basılması için

-           Mevki su tahliyesi ve su koruması

-           Sanayi kullanımları

 


Q = Pompanın ileteceği debi

N= Pompa gücü kW

Np= Pompanın verimi (%80)

nM = Motorun verimi (%95)

Ht = Pompanın basma yüksekliği

 Dalgıç Pompa İstasyonunun Boyutlandırılması

Çevre Yüksek Mühendisi Süleyman ÇETİN


Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

↓ Bekleme Süresi Kontrolü

Kum Miktarı ↓

- Her 1 milyon m3 atıksu için 5 – 200 m3 kum debisi oluşur.

- Bu aralıktan 15 m3 seçilirse

↑ Hava Debisi Hesabı

 

Çevre Yüksek Mühendisi Süleyman ÇETİN

Difüzör Hesabı: Difüzör Tabanı        0,5 ( 0,45 – 0,65 m) Difüzör Kapasitesi        10 m3/s ( 3 – 12 m3/s) NT = 38/2 = 19 Her kum tutucudaki difüzör sayısı Parshall Savağı plan ve kesitiÖn Çökeltme Tankı   Giriş Yapısı

Orifis Boyutlandırması


Giriş Kulesi Boyutları ↑Oluşan Çamur Hacimlerinin Hesaplanması

Çamur Konisinin Boyutlandırılması

↑ Çamur Temizleme Sıklığı

A/OA2O
4’Lü Bardenpho

5’Li Bardenpho


Çevre Yüksek Mühendisi Süleyman ÇETİN
Çamur yoğunlaştırıcı↓ ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜ
Dezenfeksiyon

       UV dezenfeksiyon

       Ozonla dezenfeksiyon

       Klorla dezenfeksiyon

 

Çamur Bertarafı

Toplanan çamur çeşitli yollarla bertaraf ve yeniden kullanım için kullanılır.

Çamur kurutma yataklar

Çamursuzlaştırma üniteleri

Dekantör

Gibi uygulamalar kullanılır.Çevre Yüksek Mühendisi Süleyman ÇETİN

P&I Diyagramı

Çevre Yüksek Mühendisi Süleyman ÇETİN
Hidrolik ProfilÇevre Yüksek Mühendisi Süleyman ÇETİN - Atıksu Arıtma Tesis Tasarımı Notları

Yorum Gönder

0 Yorumlar