Tohum Fidanlık Ve Kurak Alan Ağaçlandırması Teknikleri Uluslar Arası Eğitimi Sona Erdi.

Genel Müdürlüğümüz projeleri kapsamında[1] Tohum Fidanlık Ve Kurak Alan Ağaçlandırması Teknikleri Uluslar Arası Eğitimi 12 Nisan 2014 tarihinde bitti.

Eğitim İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ziyareti, İzmit Kavakçılık Enstitüsü, Sakarya Özel fidanlıklar, fidancılık borsası ziyaretlerinde incelemelerden sonra Eskişehir’de devam etti.
Eskişehir’de teorik ve pratik bilgilerin verilmeye başlanmasıyla büro eğitimi 8 Nisan 2014 tarihinde başladı. Eskişehir programında büro eğitiminde;
·         Ağaç Islahı çalışmaları, tohum kaynaklarının seçimi tesisi ve bakımları
·         Toprak, bitki, su ve turba örneği alma;
·         Fidanlıklarda bitki besleme,
·         Proje uzmanlarının sunumları ile devam etti.

Fidanlıkta Uygulamalı Eğitim

Fidanlık toprağı, tohumdan üretim, aşılama, şaşırtma, seralar ve fidan yastıklarında incelemelerde ve uygulamalı eğitim yapıldı.
Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü uzman personeli Cevat CAYMAZ, Dilek GÜNER, Bircin SEVİNÇLİ, Eren ALKAN, Cemal KARAKURT tarafından Fidanlık Müdürlüğü'nün tanıtılmasının ardından programa devam edildi. Programın uygulamalı aşamasında;
·         Tohumların saklanması, soğuk hava depolarının bakımı ve tohum örneği alma- Uygulamalı
·         Fidanlıklarda kullanılan makine ve ekipmanlar, ibreli- yapraklı çıplak köklü fidan üretim teknikleri (Arazi hazırlığı, tesviye, yastık yapımı, tohum ekimi, bakımı, fidan sökümü ve seleksiyon)- Uygulamalı
·         Seralarda kaplı fidan üretim teknikleri (Yetiştirme ortamı, tohum ekimi, seralarda bakım-ot alma, hastalık ve zararlılarla mücadele vs.)- Uygulamalı
·         Klasik kaplı fidan üretim teknikleri, vejetatif üretim teknikleri ve aşı çalışmaları, arazide repikajlı fidan üretimi- Uygulamalı
·         Tohum bahçelerinin incelenmesi
Fidanlık Müdürlülüğünün Makine Parkı incelenmiştir. Her bir makine ve teçhizat konusunda bilgi alınmıştır. Fidan toprağının özellikleri, hazırlanışı gösterilmiştir. Fidan toprağının pH, Azot, Fosfor, Potasyum gibi besin istekleri konusunda bilgi verilmiştir.
Tohumdan fidan üretimi konusunda fidanlık parsellerinde uygulamalı olarak gösterim yapılmıştır.
Daha sonra Fidanlık seralarında incelemelerde bulunduktan sonra tekleme ve ot alma işlemleri gösterilmiştir. Torba Şaşırtma (repikaj) yöntemi gösterildikten sonra tüm katılımcılara repikaj yöntemi uygulattırılmıştır.
Aşılama konusunda mavi ladin, sabun ardıcı, akçaağaç, ceviz… gibi türler üzerinde bilgi verilmiştir. Uygulamalı olarak aşılama teknikleri gösterilmiş ve katılımcılara uygulattırılmıştır.

Araştırma Müdürlüğü ve Laboratuarları Ziyaret Edildi

Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü uzaman personeli Ertan Şeref KORAY Fidanlıklarda toprak, su, turba ve bitki örneği alma teknikleri ve analizleri sonuçlarını yorumlamasını uygulamalı olarak gösterdi. Eğitimin bu bölümünde araştırma müdürlüğü hakkında bilgi verilmiş ve laboratuarları ziyaret edilmiştir.

Tohum Meşçereleri İncelendi

 Programın bu bölümünde fidanlık için tanzim edilen tohum meşceresinde incelemelerde bulunulmuştur.

Eğitim Hatırası İçin Fidanlar Dikildi

Eskişehir SOKÜM (Sürdürülebilir Olmayan Kültürel Miras) 2013 Başkenti dolayısıyla 17 ülkenin Türk Dünyası Hatıra Ormanı’nda eğitim hatırası ve uygulaması olarak ‘Dostluk Fidanları’ dikimi yapılmıştır.

Kapanış ve Değerlendirme

Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı, Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü ve Proje koordinatörü Erdoğan Özevren tarafından eğitimin değerlendirilmesi yapılmıştır. Ev Sahibi olan Bölge Müdürlüğüne ve Fidanlık Müdürlüğüne teşekkürlerini dile getirmiştir. Özevren; proje kapsamında yapılan Tohum Fidanlık Ve Kurak Alan Ağaçlandırması Teknikleri Eğitiminin başından sonuna kadar kısaca değerlendirmesini yapmış ve her katılımcıya dileklerini ve önerilerini dile getirmesi için söz vermiştir.
Azerbaycan uzmanı; “Çok hürmetli amirlerimize ve gardaşlarıma şükranlarımızı belirtir, özümüze döndüğümüzde bu öğrendiklerimizi elimize alacağımızı bildiririm” demiştir.

“Bir şeyi yüz kez duymaktansa, bir kez görmek daha iyidir.”

Değerlendirme toplantısında Kırgız Uzman; ‘Bir şeyi yüz kez duymaktansa, bir kez görmek daha iyidir.’ bir atasözünü hatırlatarak uygulamalı eğitimin ve pratiklerin gösterilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca basılı yayın ve materyaller için teşekkür etti.
Tacikistan Uzmanları başta bu proje ve eğitim dolayısıyla ÇEM, OGM, TİKA ve FAO’ya teşekkürlerini sunduktan sonra bütün Türk halkına minnettarlığını dile getirmiştir. Bir daha ki eğitimin ormancılık uygulamalarının çevre üzerindeki rolü, maden sanayi ve endüstriyel yatırımların ormanlara etkisi, alınacak önlemler ve yapılan ormancılık uygulamalarının faydaları konusunda bir eğitimin olabileceğini bildirmiştir.
Özbekistan Uzmanı, Proje dolayısıyla düzenlenen bu eğitimin nasıl geçtiğini anlayamadığını, her şeyin tam yerinde olduğunu dile getirerek, uygulamalı gösterilen konuların kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi. Bunun yanında kendi bölgemizde Eskişehir Orman Fidanlığına benzer bir orman fidanlığını kurmak istediğini söyledi. Eğitim boyunca öğrendiği uygulamaları ve pratikleri kendi ülkesinde uygulamayı düşündüğünü dolayısıyla bir daha ki eğitimin farklı bir mevsimde ve tohum elde etmenin yani fidancılığın ilk aşaması olan tohumculuk konusunda olmasını temenni olarak dile getirmiştir.
Program sonunda sertifikalar verilmiş ve facebook/collesmeilemucadele, twitter/deserterosion, web sayfa www.cem.gov.tr, gibi iletişim yolları ile dostluk ve bilgi köprüsünün devam etmesi temenni ve talepleri ile eğitim tamamlanmıştır.
Ayrıca KANAL 26 programlarında ve yerel basında üç gün boyunca proje kapsamında yayınlar yapılmıştır.

Proje Kısaca Nedir?

2012 yılında başlayan “Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Su Havzalarının Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi” 3 yıl süre ile uygulanacak. Proje kapsamında; katılımcı ülke uzmanlarının eğitilmesi, uzman değişimi, havza rehabilitasyonu ve yönetimi ile ilgili ülkelerin özel şartlarını da dikkate alan kılavuzların hazırlanması, kamuoyu bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılacak materyalin hazırlanması faaliyetleri yürütülecek.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliği ile yürütülen proje Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye ile devam etmektedir. Proje kapsamında düzenlenen eğitimde proje ülkelerinden 18 yabancı uzmanı da kapsayan yaklaşık 50 katılımcı yer alıyor. daha sonra yapılan programla İzmir Torbalı Fidanlığında teknik incelemelerde bulunulmuştur.
web sayfası için ziyaret ediniz: torbalı fidanlığı
Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü, 1959 yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir. 


Fidanlıklarımızda, 6 adet derin kuyu su istasyonu, tohum saklama soğuk hava deposu, 2.000.000 kapasiteli çıplak köklü fidan saklama soğuk hava deposu, seralar, torak eleği, toprak hangarı, 350 tonluk 2 adet beton sulama havuzu, 1 adet tam otomatik sulama sistemi, boylu kaplı fidan sahası, idari binalar ve yardımcı tesisler vardır, tesisler fiziki olarak yeterlidir.
Sığla Ağacı Fidanı
Sığla [Amber, Günlük]
20 m’ye kadar boylanabilen yuvarlak tepeli kışın yaprağını döken bir ağaçtır. Kabuk koyu kül ya da kahverengi, düzensiz çatlaklıdır. Genç sürgünler çıplak, tomurcuklar elma yeşili rengindedir. Yaprak lopları çoğunlukla beş adet ve bunlar da tali lopçuklara bölünmüştür. Mart-nisan aylarında çiçek açar. Meyveleri kasım ayında olgunlaşır, topaç biçiminde, 2-2.5 cm çapındadır.
 Doğal yayılış alanı Türkiye’dir. Güneybatı Anadolu’da, Marmaris, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Denizli, Antalya Bucak’ta yetişir.
 Gövdesi herhangi bir aletle yaralandığında, yaraya yakın olan diri odun kısmında balsam kanalları oluşur. Sığla yağı adını verdiğimiz tarçın kokulu bu yapışkan balsam yarayı kapatmaya çalışır. Yağ, başta parfümeride fiksatör olarak kullanılmakla beraber, iyi bir antiseptik ve parazit öldürücüdür. Gerek sığla yağı gerekse buhur denilen posalar tütsü olarak yakılır. Sonbahar yaprak renklenmesi sarı ya da turuncudur. Sıcak ve nemli yerlerde iyi gelişir, yavaş büyür.


[1] Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi
Proje detayları için: http://www.cem.gov.tr/erozyon/AnaSayfa/resimliHaber/13-01-28/Orta_Asya_Kafkaslar.aspx?sflang=tr

Yorum Gönder

0 Yorumlar