HİDS- Çölleşme İzleme ve Modeli İçin Kriter ve Göstergeleri Tartışılması

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Türkiye Çölleşme Modelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı 18 Aralık Perşembe günü Bolu’da açılış konuşmalarıyla başladı.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet ÖZACAR ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürü Hanifi AVCI yapmış olduğu açılış konuşmasından sonra yuvarlak masa toplantılarına geçilmiştir.

Genel Müdürümüz konuşmalarında; ÇEM Genel Müdürlüğü’nün Türkiye 2023 vizyonu çerçevesinde kurulan, çölleşme konusunda dünyada ilk ve tek genel müdürlük olduğunu ifade ederek şunları söylemiştir; “Genel müdürlüğümüzde model oluşturacak projeler yapılması planlanmaktadır. Bunlardan biride ülkemizin saygın kurumlarından biri olan TÜBİTAK ile yapılan Havza İzleme Değerlendirme Sistemi İçerisinde Çölleşme Kriter Ve Göstergelerinin Belirlenmesi Çölleşme İzleme Modelinin Oluşturulması Projesidir. Bu konuda ilk çalışma olarak Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi hazırlandı. Daha sonra disiplinler arası çalışma gereği konu uzmanlarımızla proje başlatılmıştır. Ülkemiz için önemli bu proje diğer ülkelerle paylaşabileceğimiz model bir projedir. Ulusal çalışmanın yanında ülkemizin bulunduğu kıtalararası alan öncelikli olarak tüm dünyada çalışmalar yapıyor ve planlıyoruz.  Bu konuda Afrika’ya yönelik eğitimlerin yanında projeleri hayata geçiriyoruz. Bunun yanında projeler yapmak için kapasite artım çalışmaları da yapılmaktadır. Bilindiği gibi İklim Değişikliği 20. Taraflar Konferansı, Peru Lima’da geçen hafta sonlandırıldı.  Peru’da yapılan bu çalışmada iklim değişikliği konusunda birçok ülke çalışmalarını gösterdi. Ülke stantları, sunumları, yan etkinlikleri gibi bir çok etkinlik katılımcılar tarafından sunuldu. Bilindiği gibi Çölleşmeyle Mücadele Taraflar Konferansı 2015’de Ankara’da yapılacak. Dolayısıyla ülke olarak programa hazır olmamız lazım, Endonezya, Çin, Brezilya ve Avrupa ülkeleri geniş ve etkin katılımla ve hazırlıklarla ekip olarak katılıyorlar. Kendi ülkelerinin savunduklarını ve kabul ettiklerini stantlarında yada etkinliklerinde gösteriyorlar. Ülke olarak ne kadar hazır olduklarını gösterip, benim düşüncem fikrim budur diye bütün dünyaya sergiliyorlar. Ülke olarak bilimsel çalışmalarımızla ve yayınlarımızla bu tür etkinlilere hazır olmamız gerekmektedir. Konu ve uzmanlık temelli etkin temsiliyet önemlidir. Her konuyu takip edecek bir grubun olması gerekmektedir. Bunun için proje imkanlarını da değerlendirerek uzmanlık alanlarında grupları hazır tutmamız gerekmektedir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca 2020ye kadar hazır olmamız gerekmektedir. İklim Değişikliği ve UNCCD yanında FAO ile yapılan sözleşme gereği birçok proje fikrine ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlayacak uzmanlara ihtiyacımız vardır. Havza projeleri, entegre projeler, izleme sistemleri ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması anlamında bir çok yayına ve tanıtıma ihtiyacımız var. Birçok uluslararası kuruluştan daha iyi olan uygulamalarımızın yaygınlaştırılması konusunda çalışma ve proje fikri gelmektedir fakat ülkemizde bu konularda yeterince uzman olmaması bizi düşündürüyor. 

Çölleşme Platformu etkili olmamız için önemlidir. Uluslararası 2015 Paris İklim Değişikliği çalışmasına ne kadar hazırlıklı olabileceğimizi görmemiz gerekiyor. UNCCD Sekreteryası Başkanı Monique BARBUT önümüzdeki günlerde bir heyet olarak ülkemize gelecek, ülke olarak hazırlık toplantısı yapılacak, bu konuda konu uzmanlarımız hazır olması gerekmektedir.

Bu bahsettiğimiz toplantılarda ülke olarak konuşulması gereken konuları da belirlemek gerekmektedir. Türkiye olarak göç ve arazi bozulumu çölleşme konusunu önermek istiyoruz. Artan refah seviyesi, çevremizde artan savaş gibi nedenlerden dolayı bu konunun 2015 COP 12’de konuşulması gerekmektedir.

Projede görev alan uzmanlarımıza, çalıştaya katkı sunanlara teşekkür eder, gelemeyenleri, bu konulara ilgisi olanları bu platforma ve çalışma gruplarına davet ediyorum.”

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Türkiye Çölleşme Modelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı  20 Aralık 2014 tarihinde sona erecektir. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar