Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında Arazi Bozunumu (15.3 Maddesi)

Birleşmiş Miletler tarafından 2002 yılında belirlenmiş olan Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium Development Goals, MDGs) 2015 yılı itibariyle son buldu. Bu kapsamda üye devletlerce, Rio+20 Konferansı’nda, önümüzdeki 15 yıl boyunca uygulanması öngörülen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals, DSGs) belirlendi (http://sahipkiran.org/2015/09/30/surdurulebilir-kalkinma-hedefleri/). Söz hedefler konusunda 25-27 Eylül 2015 tarihinde New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde kesin karar verilmiştir (https://sustainabledevelopment.un.org/topics)
  • çölleşme ile mücadele edilmesi,
  • çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen araziler dahil bozulmuş arazi ve toprakların rehabilite edilmesi,
  • dünyanın arazi bozunumu dengelenmesinde (LDN) çaba göstermesi

Son dönemde "sürdürülebilirlik" kavramı üzerinden çeşitli eleştiriler ve tartışmalar söz konusudur. Bazı araştırmacılar tarafından "resilence" kelimesi gündeme çekilmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığına gelince "ahenklilik" olduğunu söyleyebiliriz. 'Sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi' yerine 'ahenk içinde bir doğal kaynak yönetimi' konuşulacağı bir sürece giriyor olabiliriz.

Bu hedeflerden arazi bozulumu ve çölleşme konusunda ;
15-Ekosistemin korunması, yeniden oluşturulması ve sürdürülebilir biçimde kullanılması; çölleşmeye karşı mücadele edilmesi; toprak bozulmasının durdurulması ve tersine çevrilmesi; biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması.
15-Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

hedefi bulunmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bilindiği gibi 17 ana maddeden oluşmaktadır. Son yıllarda, 5. Dünya Su Forumu, BM Orman Forumu gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye, şimdi de BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmıştır. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 12.Taraflar Konferansı #AnkaraCOP12'de dikkat çeken bir çok konuşmacı sözü bu tahattüte getirerek ülkesinin bu Kalkınma Hedefinde etkin olacağını dile getirdi. Diğer yandan bu maddelerin alt maddeleri bulunmaktadır.

Bu hedeflerden arazi bozulumu ve çölleşme konusunda alt hedef:

15.3 - By 2030, combat desertification, and restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land-degradation neutral world

15.3 - 2030 yılına kadar, 

  • "çölleşme ile mücadele edilmesi,
  • çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen araziler dahil bozulmuş arazi ve toprakların rehabilite edilmesi,
  • dünyanın arazi bozunumu dengelenmesinde (LDN) çaba göstermesi

şeklindedir. Bu sebeple bazı konuşma metinlerinde özellikle bahsedilmiştir.


Diğer yandan 2. 4. Hedefi de önemli olduğunu "kırsal kalkınma" açısından dile getirebiliriz;

2.4 Target
"By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality"

 2. 4 Hedefi;
"2030'a kadar sürdürülebilir gıda üretim sitemlerini tesis etmek, ekosistemi koruyan, iklim değişimine, olağanüstü hava şartlarına, kuraklık, sel ve diğer felaketlere uyum kapasitesini artıran, devamlı bir şekilde arazi ve toprak kalitesini iyileştiren, üretimi ve verimliliği artıran esnek tarımsal yöntemleri uygulamak,"
şeklinde ifade edilmiştir.


Özellikle Kırsal Kalkınma konusunda uzmanlık tezim için araştırma yapmış biri olarak havza rehabilitasyon projelerinde bu iki hedefte belirtilen eksenlere dikkat etmek gerektiğini söyleyebilirim. diğer yandan diğer kalkınma amaçları da gayet önemlidir.


Bilgi
Not: https://sustainabledevelopment.un.org/topics

Konunun Öncesi Nedir?

Birleşmiş Miletler tarafından 2002 yılında belirlenmiş olan Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millenium Development Goals, MDGs) 2015 yılı itibariyle son buldu. Bu kapsamda üye devletlerce, Rio+20 Konferansı’nda, önümüzdeki 15 yıl boyunca uygulanması öngörülen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals, DSGs) belirlendi. Söz hedefler konusunda 25-27 Eylül 2015 tarihinde New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde kesin karar verilmiştir.

2030 Yılına Kadar Erişilmesi Öngörülen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Hedef 1. Her tür yoksullluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek,
Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek,
Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak,
Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak,
Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek,
Hedef 6. Herkes için suya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak,
Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak,
Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak,
Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek,
Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak,
Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak,
Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak,
Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak,
Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak,
Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak,
Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek,

Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak.

Yorum Gönder

0 Yorumlar